הרב דוד יוסף
הרב דוד יוסףצילום: קובי ריכטר/TPS

לאחר ההתפטרות המהדהדת של הרב דוד יוסף מהנהגת רשת החינוך של ש"ס, מונה חבר מועצת חכמי התורה הרב משה מאיה ליו"ר הרשת.

את המינוי קיבל הרב מאיה מנשיא מועצת חכמי התורה הרב שלום כהן.

במכתב ששיגר אליו נאמר כי "באנו בזאת בקריאה של חיבה לכת"ר למען יואיל נא ליטול על שכמו את עול הנהגת רשת מעיין החינוך בני יוסף ולכהן כיו"ר הנהלת הרשת, כאשר הייתה באמנה איתו מימים ימימה".

"וכבר סמך מרן רבנו עובדיה יוסף זי"ע את ידיו על כת"ר, בפרט בעניינים אלו של חינוך ילדי ישראל והנהגת רשת החינוך, אשר ידוע לכל כמה מסר מרן רבינו זי"ע את נפשו עליה וכמה ראה חשיבות גדולה בחיזוק והרחבת הרשת למען העמדת החינוך הטהור על תילו".

את מכתבו חתם באומרו כי "ובטוחנו כי כת"ר, גברא דמריה סייעיה, ירומם ויחזק את רשת החינוך, ובפרט לעת הזו אשר משנאי ה' נשאו ראש ופועלים לפגוע בעולם התורה ובטהרת חינוך ילדי ישראל בדרכים שונות, ויה"ר שתשרה שכינה במעשה ידיכם".

אתמול הרב דוד יוסף, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס ונשיא מוסדות 'יחווה דעת', התפטר מתפקידו כיו"ר הנהלת רשת החינוך של תנועת ש"ס.

על פי גורם בש"ס המעורה בנושא, ההנהלה הנוכחית אינה מכבדת את דרישות הרב יוסף ומתעלמת מבקשותיו פעם אחר פעם בנושאים שונים והרב יוסף "כבר התקשה לשאת את המצב הלא הגיוני הזה", כלשונו.

בשיחה עם ערוץ 7 אמר הגורם כי "המנכ"ל הנוכחי אינו רואה עצמו ככפוף לרב יוסף על כל המשתמע מכך. זהו מצב לא תקין בלשון המעטה, וודאי בגוף חרדי האמון על ציות להנהלה רוחנית ולגדולי תורה".