מירון
מירון צילום: מוסדות אור הרשב"י.

מסדירים את ההר: בית משפט השלום בצפת הורה אמש להרוס את הכנסת האורחים הוותיקה והמפורסמת מתחת לקברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון.

בכך אימץ בית המשפט את דרישתו הנחרצת של הרשות לאכיפה במקרקעין לבצע את ההריסה.

מתחם קרליבך שוכן ברחבת תולדות אהרון ועוטף את גשר דב עליו אירע אסון מירון, בהילולה החולפת.

המתחם כולל מבנים מסוכנים שנבנו ללא היתר ובעלי ליקויי בטיחות חמורים. הפינוי של המתחם יסיר מבנים מסוכנים מעל ומתחת לפני הקרקע ויפתח את רחבת תולדות אהרון בצורה משמעותית.

בית המשפט נתן את צו ההריסה תוך שהוא מקבל את כל טענות המדינה וקובע כי השמירה על חיי אדם גוברת אל מול כל אינטרס ציבורי או פרטי אחר. הרשות לאכיפה מתכוונת לבצע את צו ההריסה בקרוב ולחייב את המחזיקים בהוצאות הפינוי וההריסה.