הורידו כאן פרק לדוגמה מהספר המצליח 'יותר נדל"ן משכל'