למצולמים אין קשר לידיעה
למצולמים אין קשר לידיעהצילום: Yossii Zeliger/FLASH90

שרת החינוך ד"ר יפעת שאשא ביטון החליטה להרחיב את ההקלות בבחינות הבגרות של קיץ תשפ"ב.

שרת החינוך קיבלה את ההחלטה על רקע הפגיעה המתמשכת והנזקים המצטברים שנגרמו לתלמידים לאורך השנתיים האחרונות בעקבות הקורונה. הסגרים, הבידודים וגם תחלואת הגל החמישי פגעו ביכולתם ללמוד באופן מסודר, תקין ושוטף.

שרת החינוך ציינה, כי טובת התלמידים עומדת לנגד עיניה ובכוונתה להפוך כל אבן כדי להבטיח את הצלחתם בבחינות הבגרות. לאור זאת, ההקלות החדשות תצטרפנה לאלו שניתנו לפני כחודש ובכלל זה המיקודים שניתנו בתחילת שנה. בעניין זה הוסיפה השרה, כי היא תמשיך להיות קשובה לשדה החינוכי וככל שיידרש, היא תמשיך לתת את המענים הנדרשים.

במסגרת ההקלות, תינתן תוספת זמן גורפת לכלל התלמידים בכל מקצועות הלימוד. תוספת הזמן תהיה בשיעור של 15%, כאשר התלמידים עם ההתאמות יקבלו תוספת של 15% לתוספת הזמן שאושרה להם בהתאמות.

התאמות במקצוע מתמטיקה:

תלמיד ברמה של 3 יחידות לימוד יוכל להגיע לציון של 112 נקודות - ההקלה תתבצע בשאלון 35382. בתוך כך, ערך כל שאלה יועלה מ-25 נקודות ל- 28 נקודות, כאשר הציון המקסימלי יהיה 100 נקודות.

בחירה חופשית של שאלות- תלמידים הלומדים ברמה של 4-5 יח"ל (שאלונים 35481 ו- 35581) יוכלו לבחור 5 שאלות מככל השאלות בבחינה, ללא כל הגבלה.

הפחתה של נושאים נוספים בכל רמות הלימוד (3, 4 ו- 5 יחידות):
• 5 יחידות לימוד
- שאלון 35581: סדרות – סדרה חשבונית
- שאלון 35582: וקטורים - שימושי טריגו' במרחב, יחידות ההצגה, מרחק בין ישרים מצטלבים, בעיות גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות –בסיס שאינו e בפונקציות הנ"ל.

• 4 יחידות לימוד
- שאלון 35481: חדו"א- בעיות קיצון גיאומטריות (נשארו בעיות קיצון עם גרפים כולל צורות גיאומטריות)
- שאלון 35482: סדרות – סדרה כללית, כלל נסיגה (נשאר כלל נסיגה של סדרה חשבונית ושל סדרה הנדסית) טריגונומטריה מרחב- מנסרה משולשת וישרה, בעיות גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות –בסיס שאינו e בפונקציות הנ"ל.

• 3 יחידות לימוד
- שאלון 35381: שאלה הכוללת שתי פרבולות
- שאלון 35382: חדו"א - בעיות קיצון גיאומטריות, (נשארו בעיות קיצון עם גרפים כולל צורות גיאומטריות).

התאמות במקצוע פיסיקה:

הפחתה של מעבדה אחת. במקום 7 מעבדות התלמיד יבצע 6 מעבדות.

בעקבות החלטת השרה אודות תוספת הזמן, אגף הבחינות יפרסם בימים הקרובים לבתי הספר ובאתר האגף את לוח השעות החדש של הבחינות.