הרב יעקב ורהפטיג
הרב יעקב ורהפטיג צילום: דוברות

בעקבות אישור חוק הגיור בועדת שרים לחקיקה ביום ראשון שעבר מפרסם הרב יעקב ורהפטיג, אב בית דין לממונות ודיין גיור לשעבר, מכתב תמיכה שלישי בחוק הגיור.

במכתב מפרט הרב על חשיבות החוק אותו השר לשירותי דת מתן כהנא רוצה להעביר.

הרב ורהפטיג פונה גם אל הרבנים הראשיים לישראל, ובמיוחד לרב דוד לאו שליט"א, על מנת שישתפו עם השר פעולה.

הוא משווה את ההססנות של הרבנים בארץ בימי אביו זרח ורהפטיג ז"ל, ששימש גם הוא כשר הדתות אשר ניסה לאשר חוק שבת, אך בגלל גישת "הכל או כלום" לא התקבל חוק כזה.

"הצעת החוק בפני עצמה טובה, ומבטיחה גם את שליטת הרבנות הראשית בקביעת דייני הגיור ועוד. אומנם יש חוששים שהמותבים החדשים, יקלו בנושא קבלת המצוות – אך ההצעה מדברת על כך שכל בתי הדין לגיור הקיימים והמותב החדש יפעלו לפי אותם הליכים שייקבעו על ידי ועדה שבו יש ייצוג הרבנות הראשית, והכוח ביד הרב הראשי לפטר דיין שאינו פועל ע"פ הנהלים שייקבעו. אומנם ייתכן שגיור קטינים שאמם אינה מתגיירת יעשה על ידי בתי דין המותב החדש - אך בתנאי שהקטין לומד בחינוך דתי, הבית יפעל בצורה שתאפשר לו קיום מצוות כשרות שבת ועוד", מסביר הרב ורהפטיג.

לדבריו, "אולי הצעת החוק אינה מושלמת לגמרי, אך עלינו לזכור את המצב הקיים בו אחוז ההתבוללות עולה משנה לשנה. ואנו במצב ברור של 'עת לעשות לה' הפרו תורתך' - כלומר הסתמכות על דעות מקילות במקצת יותר בקבלת המצוות וגיור קטינים כאמור. כמו כן, אין אפשרות לחזור מההכרה בגיור הרפורמי לצורך רישום במשרד הפנים".

"חושש אני שאם לא יתקבל חוק הגיור שקובע שהגיור הוא לפי דין תורה, יחול כרסום בנושא סמכות הרבנות הראשית בגיור וחס וחלילה יוכר גיור רפורמי גם לנישואים. אני מצטער שחלק מהמתנגדים לחוק עושים זאת אפילו שלא קראו ואינם מכירים אותו. ויש שלדאבוני כותבים דברים שאינם נכונים במצח נחושה, ודי ביזיון וקצף. המחלוקת כולה אינה מוסיפה לאהבת התורה, אלה להפך, ולשון הרע, חילול ה' ועוד", הוא מוסיף.

את מכתבו הוא חותם במלים: "אני מתחנן בפני הרבנים הראשיים, ובפרט הרב דוד לאו שליט''א שנושא הגיור תחת סמכותו, לשתף פעולה עם יוזמת החוק, להעיר הערותיהם שסביר שיתקבלו ברצון. ונזכה בעזרת ה' לכך שעל פי חוק הגיור בישראל יהיה על פי דין תורה בלבד, דבר שיש בו גם קידוש ה'".