הספר עם החותמת של רבי אלימלך שפירא
הספר עם החותמת של רבי אלימלך שפירא צילום: בית המכירות קדם

שלושה ספרים בשני כרכים, שהיו שייכים לאחים האדמו"רים, הרב קלונימוס קלמן שפירא (1889-1943) האדמו"ר מפיאסצ'נה, ואחיו הרב ישעיהו שפירא (1891-1945) שכונה האדמו"ר החלוץ, מועמדים למכירה פומבית.

בשני הכרכים מופיעה החותמת של אביהם, רבי אלימלך שפירא מגרודז'יסק ומחשובי האדמו"רים בדורו, לצד הכתוב: "שייך להבנים הקדושים של הרב שליט"א דפה גראדז'יסק".

רבי ישעיהו שפירא, האדמו"ר החלוץ, היה ממייסדי תנועת "המזרחי" בפולין ואף עמד בראשה מספר שנים. הוא סירב לכהן כאדמו"ר מפני שרצה לעלות לארץ ישראל. הוא היה חובב ציון נלהב ותלמיד של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הוא אירגן קבוצות של יהודים דתיים, בדרך כלל של חסידים, לרכישת אדמות בארץ ישראל ולעלייה אליה. כשהגיע לגיל 50 החליט לממש את שאיפתו להיות עובד אדמת ארץ ישראל, מכר את נכסיו, עזב את תפקידיו הציבוריים, ובשנת 1942 התיישב במושב בכפר פינס, שם עסק בחקלאות.

הרב קלונימוס קלמן שפירא, האדמו"ר מפיאסצ'נה, נלכד בוורשה עם פרוץ השואה. בהפגזות נהרגו בנו, כלתו וגיסתו, וזמן קצר לאחר תחילת הכיבוש הגרמני מתה גם אמו. למרות האסון האישי, ולמרות הצרה הכללית, סירב האדמו"ר להצעות בריחה שונות שהופנו אליו, בטענה ש"אינני עריק. אין בדעתי לנטוש את החזית, ובפרט שאיני יכול להיפרד מיהדות פולין". בשנת 1943 הוא נלקח למחנה הריכוז טרווניקי, שם נרצח יחד עם כל יהודי המחנה על ידי הנאצים.

בשנת 1945, כשהגיעו לישראל הידיעות על השואה באירופה, שמע האדמו"ר החלוץ על רצח אחיו. מצבו הבריאותי הידרדר והוא נפטר בירושלים.

"מדובר בפריטים היסטוריים יוצאי דופן שהגיעו לידינו בימים אלה", ציין מרון ארן, מנכ"ל בית המכירות הפומביות קדם ומייסד שותף. "הכרכים הללו שהיו שייכים לאחת ממשפחות האדמו"רים החשובות ביותר בפולין, משפחה שמגלמת בסיפורה הייחודי את התלאות שעבר העם היהודי בשואה, את קשרי המשפחה הקרובים ואת הרוח היהודית שממשיכה ומנצחת, למרות הכל".