הרב יונה גודמן
הרב יונה גודמן צילום: ערוץ 7

מדינת ישראל מחזיקה בשיא מפוקפק של מספר מבחני הבגרות שבהם נבחנים בסוף התיכון. נוכח זאת פרסם משרד החינוך תוכנית בגרויות חדשה, שמטרתה לצמצם את מספר המבחנים ולהעמיק את משמעות הלמידה. וכך החל מהשנה הבאה ייבחנו בבגרות חיצונית רק במתמטיקה, באנגלית, בשפת אם ובמקצוע מוגבר. כל השאר - תושב"ע ותנ"ך, ספרות והיסטוריה וכו' – ייהפכו למבחנים פנימיים, וכל מורה יחבר אותם לכיתתו בליווי אקדמי. כמו כן יתבקש הצעיר לכתוב עבודה סמינריונית רחבת היקף שתבטא חיבור של שני מקצועות יחד ועוד.

חרף הכוונות הטובות, הפתרון החדש מעורר תהיות. ראשית, כיצד יזכו אלפי מורים לאישור אקדמי על כל מבחן שהם מחברים? שנית, אין אפשרות שמבחנים אשר חוברו על ידי מורים שונים בבתי ספר שונים יהיו אחידים ברמתם. חלק מהמורים יחברו מבחנים קלים וחלק קשים, ובמצב זה אמינות רמת הציונים תיפגע. זאת ועוד, הישגיהם של בתי הספר מתפרסמים ברבים וזוכים לתשומת לב של גורמים רבים שחפצים בציונים טובים והלחץ להשיג ציונים גבוהים עלול להשפיע הן על רמת המבחנים.

חוסר המהימנות בציונים עלול להביא את האוניברסיטאות לעיין רק בציוני המבחנים החיצוניים, שבהם נעשתה בחינה ארצית אובייקטיבית, כמדד להתאמת הצעיר ללמוד בפקולטה זו או אחרת. ממילא, הורים, תלמידים ואפילו מנהלים ייאלצו להתמקד במקצועות ה"אמיתיים", שבהם יש מבחן ארצי אחיד, תוך הזנחה של המקצועות ההומניים בכלל ומקצועות הקודש בפרט, שהם נשמת אפנו.

יש שמציעים לשמוח על ההזדמנות ללמוד תורה לשמה. ההצעה שילמדו לשמה נפלאה, אך בלתי אפשרי לצפות שתלמידי ישראל ילמדו תורה או היסטוריה "לשם שמיים" בעת שיש במקביל מבחן ארצי חיצוני שיקבע את סיכוייהם ללמוד באוניברסיטה. ובכלל, אם לימוד לשמה הוא דבר כה נפלא במקביל למבחנים אובייקטיביים אחרים, אולי נקבע שדווקא את המתמטיקה והאנגלית ילמדו לשמה?!

אף ההצעה לכתיבת עבודה סמינריונית מעוררת שאלות: האם המורים יודעים להדריך כתיבת עבודות כאלו? וכשתלמיד נדרש לשלב בעבודתו שני מקצועות – כיצד מנחה שבקיא באחד מהם בלבד יסייע לו בשניהם?

אין ספק שכוונת הרפורמה טובה ונצרכת, אך חוששני שיש קשיים רבים בפתרון שמוצע. החיפוש אחר מבנה ראוי למבחני הבגרות מלווה אותנו מלפני קום המדינה, וכמדומני שאף כעת הוא טרם מצא את פתרונו. אשרי משרד החינוך, שבו עמלים אנשי מקצוע מצוינים, שמחפש פתרון. בכוחות משותפים נגיע במהירה ליום שבו התעודה תעיד לא רק על הישגים לימודיים מגוונים אלא גם על בגרות אישית אמיתית וסולם ערכים יציב ומגובש.

הכותב הוא סמנכ"ל חינוך ופדגוגיה ברשת מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא