הרב שלמה אבינר
הרב שלמה אבינרצילום: Yossi Zamir/Flash90

א', כיצד להתייחס למחלוקות בין רבנים? תשובה: אל תתייחס. אין זה ענין שלך. אל תכניס ראשך בין הרים גדולים פן ירוצצו גולגולתך.

ב', הגמרא מלאה מחלוקות, אבל כמובן, מתוך אהבה ואחוה ושלום ורעות. דוגמא לכך, היא מחלוקת בית הלל ובית שמאי, שהיו מחולקים באופן חריף בנושאים רבים, אבל היו משאילים כלים זה לזה ומתחתנים זה עם זה. לקיים: האמת והשלום אהבו.

ג', יש מחלוקות ואני הדל נבוך מה לעשות. תשובה: כתוב בתורה אחרי רבים להטות. כמובן יתכן, שהמיעוט צודק ולא הרוב, אבל יש יותר סיכויים שהרוב צודק. ובמיוחד שכך גזר רבונו של עולם.

ד', אם אין רוב ומיעוט, אז הולכים אחרי רוב חכמה, מי החכם הכי חכם. גם כן כאן, יש אותה הערה כמו השאלה הקודמת.

ה', עשה לך רב, היא עצה עליונה, וכך אדם אינו חייב לחקור רוב ומיעוט, אלא ילך בשקט ובבטחה אחר רבו. מה יעשה אם רבו נגד כולם? כמובן, ישאל ישירות את רבו מה לעשות.

ו', לפעמים פוסקים כמרא דאתרא, כאשר זו שאלה ציבורית וכדומה.

ז', חטא גדול הוא לבזות רבנים. מחלוקות לגופו של ענין, כן. לגופו של אדם, לא. וכמובן לכל רב, לקרוא: רב.

ח', חטא גדול הוא לשנוא רבנים. חילוקי דעות – כן, חילוקי לבבות - לא.

ט', חטא גדול הוא לחשוד ברבנים שאינם עושים לשם שמים.

י', ירושלמי: המבזה תלמיד חכם אחד, זה כמו כיפה של אבנים, שאם אתה מסיר אחת, כל הבניין מתמוטט. כל הרבנים חשובים, כולם יחד בונים את התורה בישראל.