הרב שלמה אבינר
הרב שלמה אבינרצילום: פניני הלכה

הרב שלמה אבינר כתב היום (ראשון) בדף הפייסבוק שלו כי כיפה קטנה מידי היא "סמל יפה ולא יותר" ואינה נחשבת "כיסוי ראש".

לדבריו, "מה הגודל המזערי של כיפה? כתוב בגמרא ובפוסקים: כיסוי ראש. כלומר, יש לכסות את הראש או רוב הראש. זה גם המובן של הביטוי כיסוי ראש בכל שפות העולם ובכל עמי העולם".

"חכמים לא באו לחדש לנו פירוש חדש לביטוי כיסוי ראש, אלא להודיענו שצריך כיסוי ראש משום יראת שמים או משום צניעות", כתב. "ואין שום קשר בין עיגול קטן על הראש לבין יראת שמים, ובודאי אין קשר בינו לבין צניעות".

"העיגול הקטן הוא רק סמל יפה ולא יותר", ציין. "כלומר, לגבי כיפה קטנה הנהוגה היום, הבעיה אינה שזו כיפה בלי שיעור, אלא היא בכלל לא כיסוי ראש. כל הדורות, היהודים דאגו שיהיה כל הראש, ועל כל פנים הרוב, מכוסה בכיסוי הניכר ונראה היטב לעין כל. כך נהגו כל ישראל תמיד בכל הדורות, ולא ברור למה בזמן האחרון התגלע הזלזול הזה".

"מסקנה: כיפה קטנה = גילוי ראש. כסה ראשך כדי שתהיה עליך יראת שמים (שבת קנו, ב. ועיין פסקי תשובות ב אות ט)", כך הרב שלמה אבינר.