הם מלינים פליטים, מארגנים שיירות מילוט ודואגים למזון, ביגוד ותרופות – שליחי חב"ד באוקראינה הפכו לגיבורי המלחמה. עקיבא נוביק ויאיר אטינגר על תופעת השליחים הפזורים ברחבי העולם, בשגרה ובעת חירום, מה מקורה, על המוטיבציות והמשמעויות, וגם על המשבר המדיני יוצא הדופן שמציב כעת בתי חב"ד משני צדי המתרס.