לכתחילה
לכתחילהצילום: עצמי

האם קנייה של רכב משומש שהיה ברור שיש בו תקלות וחזרה של הקונה מהרכישה יכולה להיות בגדר 'מקח טעות'?

אדם רכש רכב שברולט קרוז משנת 2010 וראה שאינו עונה על הצרכים שלו ולכן לא השתמש בו. לאחר שעבר זמן הטסט של הרכב הוא הציע אותו למכירה כאשר מחיר המחירון לרכב עמד על 16,000 שקלים, אך מכיוון שלא ניתן היה לנסוע בו, המחיר שסוכם עם הקונה הוא 6,500 שקלים.

הקונה רכש את הרכב ביודעו שצריך לגרור אותו וכן שיש למלא שמן ומים אחת לשבוע. לאחר הרכישה טוען הקונה שכבר בנסיעה הראשונה היו רעשים מוזרים ולאחר זמן נדלקו נורות אזהרה ועל כן הוא רוצה לבטל את העסקה או לחלופין שהמוכר יתקן את הליקויים הללו.

המוכר טוען כי המכירה נעשתה כאשר הרכב תקין, התקלה אירעה לאחר המכירה ו'מזלו של הקונה גרם'.

הצדדים פנו לבית הדין 'לכתחילה' במצפה יריחו בראשות הרב יעקב סבתו אשר הבהיר לצדדים שגם במכירת רכב משומש ישנה טענת 'מקח טעות', זאת בתנאי שיתברר שהוא לא היה תקין כבר בזמן המכירה.

בית הדין בחן את הליקויים הקיימים - הרכב 'לא סחב' בעליות והתגלו בעיות בגיר - והחליט כי מדובר במום שאפשר לבטל בעטיו את המקח - בהתבסס על הרמב"ם (הלכות מכירה פרק טו הלכה ה) אשר הגדיר מום המבטל מקח על פי המקובל בשוק. "כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזיר בו מקח זה ...שכל הנושא ונותן סתם על מנהג המדינה הוא סומך", נכתב.

עוד צויין כי אף אם ירצה המוכר לתקן את הליקויים, אין הקונה חייב לקיים את העסקה וביכולתו לחזור בו. אם היה מדובר על בעיות חיצוניות שניתן לתקן אותן (כגון פחחות וצבע) אז המכירה לא הייתה מתבטלת אך היות ומדובר על פגם המצריך תיקון מהותי דינה של העסקה להתבטל. אבחנה זו מובאת בספר 'נתיבות המשפט' שם כתב שיש מום שאינו מבטל את העסקה "כל שיכול לתקן המום שיחזיר המצב לקדמותו ולא יהיה נחשב כפנים חדשות".

למסקנה קבע בית הדין כי במקרה הנוכחי אין ראיות מתי אירעה התקלה ועל כן יש לנהוג כפי שכתב בשו"ת התשב"ץ (חלק ד סימן כב), שבמקרה בו יש ספק היכן אירע המום, האם ברשות המוכר או ברשות הקונה - יש לעשות פשרה. פסק הדין חייב את המוכר לשלם 2000 שקלים כדי לממן חלק מעלות התיקון.

תקציר פסק הדין נכתב על ידי הרב אריאל בראלי.

לדיון באחד מבתי דין "לכתחילה" הקרובים אליכם וכן לפסק הדין המלא - לחץ כאן.