השר עודד פורר
השר עודד פוררצילום: ערוץ 7

קבינט השרים לנגב ולגליל שיתכנס בשבוע הבא בנוף הגליל צפוי לאשר את הצעתו של השר לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, עודד פורר המוגשת בשיתוף עם שרת העלייה והקליטה, פנינה תמנו שאטה, לעידוד עלייה ליישובי הנגב והגליל בהיקף של כ- 22 מיליון שקלים.

בתוך כך המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר יגבשו תכנית משותפת שתרחיב את הסיוע לעולים לצד מענקים ישירים לעולים חדשים "בעלי מקצועות שבמחסור".

במקביל תינתן תמיכה לרשויות מקומיות בנגב ובגליל הקולטות עולים. התמיכה לרשויות תינתן על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל באמצעות סל תמריצים ייחודי, שיפוץ והצטיידות מועדוני עולים המהווים מסגרת חינוכית חברתית לפעילויות פנאי ותרבות ולפעילויות לשילוב העולים בחברה הישראלית.

השר לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל עודד פורר אמר, "עליית החירום שאנו עדים לה כעת מאקוראינה והאיזור, היא הזדמנות חד פעמית לנגב ולגליל לצמיחה משמעותית. עליה ליישובי הנגב והגליל תביא להרחבת מאזן ההגירה החיובי, תתרום לצמיחה כלכלית ולחיזוק ההתיישבות באזורים אלה לצד סיוע בצמצום פערי תעסוקה ומתן מענה למקצועות בהם קיים מחסור. הכוונת עולים לקליטה בנגב ובגליל לצד הגברת יכולת קליטת העליה של הרשויות המקומיות באזורים אלה, עולה בקנה אחד עם חוק עדיפות לאומית".

"אין ספק כי להתיישבות בנגב ובגליל פוטנציאל גבוה יותר להצלחת הליכי הקליטה של העולים והשתלבותם בחברה הישראלית שכן כאשר עולים מהתפוצות יודעים שיגיעו לסביבה עם תמיכה חברתית אוהדת, ברשויות מקומיות עם ניסיון רב בקליטת עלייה הם מגלים פחות חשש מהעלייה לישראל. אסור למדינת ישראל לפספס את ההזדמנות להרחבת ההתיישבות בגליל ובנגב והממשלה כולה מחוייבת לחזון הזה", הוסיף פורר.