האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העבריתצילום: דנה פילוסוף

רקטור האוניברסיטה העברית פרופ' ברק מדינה השיב למכתב סטודנטים נגד הדו"ח נגד ישראל ששלחו לאו"ם סטודנטים מהקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטה העברית.

כזכור, הקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטה העברית יחד עם ארגון השמאל "הורים נגד מעצרי ילדים" הגישו לוועדת האו"ם העוסקת ביישום האמנה לזכויות אדם (ICCPR) דו"ח נגד ישראל.

תא הסטודנטים של תנועת 'אם תרצו' באוניברסיטה העברית, יחד עם תאי סטודנטים של מפלגות 'הליכוד', 'הציונות הדתית' ו'ישראל ביתנו', כתבו להנהגת האוניברסיטה: "הזדעזענו לשמוע כי הקליניקה לזכויות אדם של האוניברסיטה העברית יחד עם הארגון 'הורים נגד מעצרי ילדים' הגישו לוועדת האו"ם דו"ח המשמיץ את מדינת ישראל, מכיל דיווחים שקריים בדבר עינויי קטינים וממליץ לאו"ם לנקוט בצעדים נגד מדינת ישראל".

לדבריהם, "גופי הביטחון במדינת ישראל עושים את עבודתם נאמנה ופועלים בצורה המוסרית ביותר על מנת לשמור על חיי אדם וכבוד התושבים. לא ייתכן כי קליניקה מטעם האוניברסיטה העברית עושה למדינת ישראל דה לגיטימציה וכן פוגעת בריבונות הישראלית ובאפשרותה להיאבק בטרור".

פרופ' ברק מדינה השיב להם: "פרקטיקה מקובלת בכל מדינה דמוקרטית היא הגשת דוחות על-ידי עמותות וגופים ציבוריים, לצד הדוח הרשמי של מדינת ישראל, לוועדת זכויות האדם של האו"ם, שבוחנת את מידת העמידה של מדינת ישראל בהתחייבויותיה לפי אמנות זכויות האדם".

לדבריו, "האוניברסיטה אינה מגישה דוחות כאלה בעצמה; הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות שפועלת בפקולטה למשפטים מציעה ייעוץ אקדמי מקצועי, נטול פניות, ללא תמורה, לגורמים שמבקשים סיוע באשר לפרשנות המשפטית של האמנה ולמידה שבה פעילותה הנטענת של הממשלה עומדת בהתחייבויות אלה. פעילות הייעוץ הזו היא חלק מההכשרה המשפטית של הסטודנטים".

"אני משוכנע שגם אתם מסכימים שאין זה רצוי שנפעל בדומה למקובל במדינות טוטליטריות, שבהן חל איסור על אזרחים לבטא עמדה ביקורתית על מדיניות הממשלה, ובכלל זה בהתייחס למידה שבה הממשלה מקיימת את התחייבויותיה לפי אמנות זכויות האדם. ככל שאתם או אחרים סבורים שהדוח שהוגש שגוי, ושאין כל פגם במדיניות הממשלה בנושאים הנדונים בו, דרך הפעולה הראויה היא הכנת דוח מפורט ומנומק והגשתו לוועדה", כך פרופ' מדינה.

שי גליק מנכ"ל בצלמו מסר: "הגיוון והפלורליזם של כבוד הרקטור והקליניקה נעצרו כאשר ארגון בצלמו ביקש להצטרף לקליניקה. כל פרוייקט שלנו או שלא נענה או שפשוט נדחה בטענה של שיתופי פעולה קודמים עם גופים שהקליניקה מחויבת אליהם. אנחנו סוברים שיש קו אדום שבו אסור לקליניקה להיות שותפה לו וזה פגיעה במדינת ישראל. ובכל מקרה ככל שלקליניקה אין שום קווים אדומים שעוד היום יצרפו את ארגון בצלמו לקליניקה בלי שום סייגים ויתנו לסטודנטים לבחור איפה הם רוצים להתמחות ולא ימשיכו בכפיית קו שמאל קיצוני פוליטי אחד בלבד".

שי רוזנגרטן רכז פעילים ארצי בתנועת אם תרצו, מסר: ''ההיתממות המבישה של רקטור האוניברסיטה מוכיחה שכנראה הוא מתבייש מאוד בתוצר האנטישמי ומלא השנאה של 'הקליניקה לזכויות אדם'. ההתנשאות והדרישה להכין 'דוח מפורט ומנומק', כאילו לא ידוע שוועדת זכויות האדם של האו''ם היא גוף מוטה, מראה לנו שכנראה התואר רקטור האוניברסיטה איבד מערכו. מוטב שאותו רקטור יתמקד בטיפול בתוצרים המבישים של הקליניקות שלו במקום להטיף מוסר ולהתנשא על סטודנטים ציונים. נשמח לשמוע על הקמת הקליניקה לזכויות העם היהודי, לצערנו הניסיון מוכיח שהאוניברסיטה העברית תמשיך לצדד בגופים אנטי ציוניים בשם הפלורליזם''.