הרב משה צוריאל
הרב משה צוריאל צילום: עצמי

העובדות:

שר הדתות מתן כהנא הגיש לכנסת הצעתו לחק-הגיור. כיון שמפלגת רע"ם נמנעה מההצבעה, ההצבעה בכנסת נגמרה בתיקו, מפלגות הקואליציה בעד, מפלגות האופוזיציה נגד. והדיון הבא נדחה לעוד חצי שנה.

אץ לו הדרך להשר כהנא והודיע שיביא את החק לאישור הממשלה, כתקנה זמנית עד לחקיקה קבועה וכך יצא לדרך.

הבעיה:

צעד זה הוא בהחלט מנוגד לדמוקרטיה. כלום כאשר חק נופל בכנסת מותר לערוך תיקון עוקף-כנסת ע"י שלטון הקואליציה? נניח ביום מן הימים ומפלגות הימין יעלו לשלטון, ויציעו חק שלא ימצא חן בעיני האופוזיציה, יוכלו לתקן החק ע"י החלטת ממשלה? אין זו אלא פַרְסָה? מכאן אני פונה ליועצת המשפטית לממשלה לפסול תקדים מסוכן זה.

נחזור להעיר על עצם חק-הגיור. פלא גדול. הנושא הוא דתי ותורני ביסודו. כיצד אפשר שחילונים [וגם בצירוף המפלגות הערביות] יחליטו בנושא גורלי זה? במיוחד כאשר לפי כוחות הכנסת הם אינם אלא חצי מעם ישראל. בדקתי בנוסח החק שהשר כהנא מציע. שם מפורש שראש הממשלה הוא שיקבע את זהותו של ראש מערך הגיור.

ידוע שלפעמים ראש הממשלה הוא או אינו דתי, ושמא אף אנטי-דתי. והוא ודאי יחליף ראש המערך של היום וימנה במקומו אדם אחר כראש מערך הגיור שיביא תוצאות שראש הממשלה מצפה להן. יתרה מזאת. המומחים לענייני התורה הם בוודאי אנשי הרבנות הראשית. בחוק המוצע מפורש שאפילו הרבנות הראשית תתריע על ליקויים הלכתיים, בכל זאת ראש המערך [שיכול להיות בור ועם הארץ] הוא שיחליט אם להסכים להערותיה של  הרבנות הראשית או לא?

ובסיום נחזור לחוק-הכשרות שהשר כהנא יזם והעביר על פי החלטת הכנסת. בעתיד שלוש חברות מסויימות יורשו להעניק תעודת הכשר למוצרי מזון, אפילו אלו המיובאים מחו"ל. כלום יהודי מן השורה יכול לדעת אם אפשר לסמוך על הרב החתום על ההכשר, רב שאין מכירים מי הוא ומה מעלתו בנושא כשרות? העיקר שחברה מסחרית הדפיסו על המוצר באותיות גדולות "כשר"? עד עכשיו סמכנו על הרבנות הראשית שניהלו רישומים על איזה רב אפשר לסמוך [בין בארץ ובין בחו"ל]. אבל מהיום והלאה אנו בידי סמכויות אנונימיות.

ונביא דוגמא. המומחים במשרד הבריאות יושבים ודנים אלו תרופות יורשו לשימוש הציבור, ואלו מהן מסוכנות לשימוש בלי מירשם רופא, ואלו שאין להתירם כלל כי לא עברו מספיק נסיונות במעבדות. כלום אפשר שיוקמו חברות פרטיות וגם הן ישווקו תרופות, מעל ומעבר לרשויות משרד הבריאות, ולפעמים גם על אפם ועל חמתם, כדי להכין תחרות ולמנוע מונופול? האבסורד מוכח.

יש כאן מגמה להחליש את סמכות הרבנות הראשית. כבר התווכחתי עם חלק מהרבנים התומכים בחוקים הנ"ל, והתריתי שכאשר מקלקלים סמכות הרבנות הראשית ישלוט בעם ישראל תוהו ובוהו, במאות דעות בהלכה, לפי מאות הרבנים שיביעו דיעותיהם, ואין סמכות מרכזית של גדולי הרבנים להכריע.

הרבנים לא ענו לי על הערתי זאת עם שום תשובה.