השר עיסאווי פריג': יהיה מחיר לחוק האזרחות חזקי ברוך

לפני הכניסה לישיבת הממשלה התייחס השר עיסאווי פריג' לחוק האזרחות שאושר בכנסת ואמר כי מדובר במחלוקת לגיטימית בקואליציה.

"זה חוק רע ליהודים ולמדינת ישראל. אנחנו נמשיך להיאבק בדברים הרעים שהממשלה תעשה - ונחזק את הדברים הטובים", אמר.

לשאלה מה יהיה המחיר להעברת החוק אמר פריג': "יהיה תג מחיר טוב". הוא ציין עוד כי בניגוד לפרסומים אין כוונה לחדש את הנטיעות של קק"ל באזורים בהם מתגוררים הבדואים בנגב.