הנשיא הרצוג
הנשיא הרצוג צילום: שלו שלום/TPS

לרגל חג הפסח, חודש הרמדאן, עיד אל פיטר וחג הפסחא, נשיא המדינה ושר המשפטים יוצאים בקריאה לציבור להגיש בקשות חנינה, בדגש על בקשות למחיקת רישום פלילי.

בחגים אלו, החופפים השנה במועדיהם ומאחדים את אזרחי ישראל מכל הדתות - ימי קדושה, חמלה וחירות, מבקשים נשיא המדינה יצחק הרצוג ושר המשפטים גדעון סער להזכיר לכלל הציבור בישראל, את האפשרות לפנות בבקשות חנינה.

הבקשות ייבחנו על ידי נשיא המדינה יצחק הרצוג, ברוח ימי חגים אלו ועל פי המדיניות הנוהגת על ידו, לפיה, בין היתר ניתן משקל משמעותי לתהליכי שיקום ושינוי, במיוחד בקרב צעירים, על מנת להסיר חסמים תעסוקתיים ולסייע בידם לשוב ולהשתלב בחברה.

מדיניות הנשיא בתחום סמכות החנינה, נתונים מספריים אודות כל ההחלטות שניתנו על ידי הנשיא עד כה והמאפיינים העיקריים להחלטותיו מפורסמים באתר בית הנשיא, במסגרת מדיניות השקיפות עליה הכריז הנשיא, בסמוך לאחר כניסתו לתפקידו.

את הבקשה יש לשלוח באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט של בית הנשיא או באתר מחלקת חנינות במשרד המשפטים.

מה צריכה לכלול בקשה?

על בקשות החנינה להיות מוגשות על ידי הנידון או בא כוחו, או באמצעות בן משפחה מדרגה ראשונה. אל הבקשה יש לצרף פרטים אישיים ואמצעי התקשרות; פרטים על אודות העבירה והחלטת בית המשפט; מכתב מפורט המציג את נימוקי הבקשה, לרבות נסיבות אישיות והליכי שיקום, וכן כל מסמך נוסף המבסס את נימוקי הבקשה.

תיקי משטרה סגורים:

בתיקי משטרה סגורים (רישום משטרתי), שלא הובילו להגשת כתב אישום ולמתן גזר דין בתיק פלילי, הסמכות לביטולו של הרישום הינה של משטרת ישראל ולא של נשיא המדינה, וניתן לפנות בנושא למדור מידע פלילי במשטרת ישראל בטלפון 02-5429757, 02-5429672 או בפקס 02-5429144 או בדואר אלקטרוני: bitul-rishum@police.gov.il.