מגילה
מגילה iStock

ברוך ה', ההתכנסות מותרת, אך עדין ישנם רבבות חולים מבודדים, רבים מאחינו נתונים בצרה ובשביה במלחמה ואין בידם לקרא במגילה כשרה כהלכה, כבדי שמיעה מתקשים לשמוע מגילה ללא מכשיר טכנולוגי להגברת הקול, יש גם קהילות המעוניינות לקרא ברוב עם, אך מפאת הקורונה מעדיפות לעשות זאת בחוץ, בעזרת מגבר קול – האם כל אלה יכולים לצאת ידי חובה כהלכה?

תשובה – הרצון להודות לה' על כך שהוא מנהיג אותנו בין כל מחשכי העולם הזה ותחבולותיו, הביא את חז"ל לתקן את מצוות קריאת המגילה ברוב עם, מתוך מגילה כשרה, בערב ובבקר.

מערכת קול אלקטרונית, מכל סוג, ממירה את הצלילים לאותות חשמליים, אותם היא מגבירה [לעתים אחרי שידורם] – היינו המאזינים שומעים חיקוי טוב של קול הקורא אך לא את קולו ממש.

כמה מהפוסקים הסתפקו מכך שהחיקוי דומה למקור ונשמע מיידית 'כדרך המדברים', ובעיקר יש במכשירי שמיעה וברמקול, שכן קול הקורא וקול המגבר מעורבים זה בזה, ובכך יוצאים ידי חובה (הרצ"פ פרנק, מנחת-יצחק ב,קיג; חזו"א מנח"ש א,ט; אג"מ ב,קח; ציץ אליעזר ח,יא; שבה"ל ה,פד) אמנם רובם כתבו שההיתר רק בשעת הדחק ממש. אך מרבית הפוסקים קבעו שמאחר ואין זה קולו של הקורא, אין בכך קיום המצווה (קול מבשר ב,כה; משפטי עוזיאל א,כא; הגרש"ז אוירבך מנחת-שלמה א,ט; שערי-הלכה ומנהג רמ"מ שניאורסון; ב,רצ; משנה-הלכות ד,פה; יחוה-דעת ג,נד; מועדים וזמנים השלם ו,קה; הרא"ז וייס; הר"ד ליאור)

על כן, אין לסמוך על שימוש באמצעים דיגיטאליים לשמיעת המגילה, אלא במקום שאין כל אפשרות אחרת. במקרה כזה, חשוב להישאר, במידת היכולת, בתוך אווירת החג והקהילה וישמעו כפי יכולתם בהתאם לאמצעי העומד לרשותם. עניית אמן, תלויה בעיקר במשך הזמן העובר בין אמירת הברכה ע"י המברך לבין שמיעתה, וממילא היכולת לענות אמן, ע"י השומע. לכן, כאשר מדובר בשיחת טלפון, רמקול, מכשיר שמיעה או בזום וכד', שאין שיהוי זמן של ממש, אפשר לענות אמן, אך כאשר מדובר בשידור טלויזיה ישיר או לווני, עוברים מספר שניות בין לבין, לכן אין לענות אמן (יחוה דעת ב,סח; הר"ד ליאור; הרא"ז וייס; הגרש"ז אוירבך אסר). אמירת אמן שלא בסמיכות לברכה, נחשבת 'אמן יתומה' האסורה לפי ההלכה (שו"ע קכד,ח).

סיכום:

'שומע כעונה' הוא דווקא כששומע מאדם המחויב במצוות, ולא ממכונה. לכן לא יוצאים ידי חובת שמיעת מגילה מרדיו, זום או אף מכשיר שמיעה ורמקול. אמנם יש שהקלו והתירו כאשר אין כל אפשרות אחרת.

מותר לענות אמן אחרי שמיעת ברכה משודרת, ובלבד שלא עברו יותר מ2-3 שניות (מכשיר שמיעה, רמקול, שיחת טלפון או זום – מותר; שידור חי – אסור).

רבים מאתנו נפגעו קשה מאד מהקורונה, מי חלה ונרפא, מי חלה וטרם נרפא, יש שנותרו צלקות בגופם או בנפשם מהמחלה, ויש שמתו בטרם עת. אחרים קופח מקור פרנסתם, ויש ששלום ביתם התערער. כעת, רבים נמצאים באימת המלחמה, הם או קרוביהם. נזכור נא את המצווה העיקרית בחג הפורים - "מוּטָב לָאָדָם לְהַרְבּוֹת בְּמַתְּנוֹת אֶבְיוֹנִים מִלְּהַרְבּוֹת בִּסְעֻדָּתוֹ וּבְשִׁלּוּחַ מָנוֹת לְרֵעָיו. שֶׁאֵין שָׁם שִׂמְחָה גְּדוֹלָה וּמְפֹאָרָה אֶלָּא לְשַׂמֵּחַ לֵב עֲנִיִּים וִיתוֹמִים וְאַלְמָנוֹת וְגֵרִים. שֶׁהַמְשַׂמֵּחַ לֵב הָאֻמְלָלִים הָאֵלּוּ דּוֹמֶה לַשְּׁכִינָה" (רמב"ם הלכות מגילה פרק ב הלכה יז) – "לַיְּהוּדִים הָיְתָה אוֹרָה וְשִׂמְחָה וְשָׂשֹׂן וִיקָר" – כן יהיה לנו תמיד.

הכותב הוא ראש מכון צומת להכלה וטכנולוגיה