הרב איתי אליצור
הרב איתי אליצור צילום: עצמי

היהודים כבר כמעט ניצלו ממוות בטוח, האחשתרנים כבר כמעט יצאו מבוהלים ודחופים, וליהודים כמעט היתה אורה ושמחה וששון ויקר. רבים מהם כבר כמעט הסירו את השק והאפר. אלא שאז הגיש פרשנדתא עתירה לבג"ץ.

"האגרות המתירות ליהודים להתגונן הן בלתי חוקתיות ולכן דינן להתבטל". קבע פרשנדתא תוך פרשנות דת סבירה. "אין אמת בטענה שהן לא מבטלות את החוק החתום בטבעת המלך. יש כאן פגיעה בלתי מידתית בחופש הדת של עמלק. שכן הדת העמלקית מחייבת להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים. כמו כן יש כאן פגיעה בפרנסה ובחופש העיסוק העמלקי, בכך שהאגרות האלה מונעות מהם לבוז את היהודים".

בג"ץ הוציא צו בינים המבטל את האגרות של מרדכי, ומורה ליהודים להשיב תוך חודשיים מדוע לא ימנעו מלהקהל ולעמוד על נפשם. היהודים טענו שהם פועלים מתוך הגנה עצמית, ושהאגרות של מרדכי מתירות ליהודים בדיוק את מה שהתירו אגרות המן לגויים. אבל עו"ד פרשנדתא הסביר היטב שזלא"ד. הדת העמלקית מחייבת להרוג את היהודים ולכן מניעת הריגת היהודים היא פגיעה בחופש הדת העמלקי. לעומת זאת, הדת היהודית היא דת של שלום, אהבה וחיים ואוסרת רצח באיסור חמור, ולכן מותר למנוע מהיהודים להתגונן ולהרוג את העמלקים, ואין כאן כל פגיעה בדת היהודית".

עו"ד פרשנדתא צרף לדבריו אסמכתאות מדבריהם של כמה פרשני דת יהודים שהקימו ארגון התומך בהשתחויה להמן מתוך קבלה, אהבה והכלה, והשתלבות במרחב.

עוד טען פרשנדתא שהאגרות המתירות ליהודים לעמוד על נפשם גזעניות ומפלות, שכן הן נותנות זכות ליהודים בלבד. בעוד באגרות של המן אין שום גזעניות ושום אפליה, כי הן מתירות לכל אדם, בלי הבדל גזע דת מין ומגדר, להרוג את היהודים.

עוד טען עו"ד פרשנתדא שהאגרות הוצאו ע"י אסתר שבמינויה נפלו פגמים מהותיים, תוך העלמת מידע. המדינה ניסתה להשיב שמינוי אסתר דווקא נעשה כדין. ע"י מנגנון פקידותי של פקידים רבים, ולפי המלצה מקצועית של הפקיד הראשי.

ואולם, עו"ד פרשנדתא טען בתגובה שאמנם מנגנון של פקידים הוא שהציע את המועמדות, אבל בסופו של דבר המלך הוא שהחליט. עוד טען עו"ד פרשנדתא שיש לבטל את המכרז משום שנפלו בו פגמים. לדבריו, אחיו דלפון בקש להתקבל ונדחה בטענה שהוא גבר. המדינה בקשה להשיב שהגברים נדחו בגלל העדפה מתקנת, ולכן המכרז כשר. אבל פרשנדתא דחה את דבריהם בטענה שדלפון מגדיר את עצמו כאשה (או לפחות הוא מגדיר ככה את דלפון). כמו כן מחה פרשנדתא על כך שהמגלה פונה אל הסריסים בלשון זכר. גם המינוי של מרדכי אינו עומד במבחן הסבירות, קבע פרשנדתא, כיון שהוא נעשה בעקבות פרשת בגתן ותרש שאינם מהוים גורם בלתי תלוי.

לכן הודיע בג"ץ שמינויה של אסתר מושעה עד לבירור העניינים, ושגם האגרות ששלח מרדכי בטלות עד שיעברו תיקון ע"י יועץ משפטי מוסמך.


הרב איתי אליצור, תושב פסגות ופעיל בארגון חותם