לכתחילה
לכתחילהצילום: עצמי

בית הדין לכתחילה בשדרות דן במחלוקת כספית בין זוג צעיר ליועץ משכנתאות שהתגלעה על רקע השירות המקצועי עליו חתמו שני הצדדים.

מדובר בזוג צעיר שביקש את שירותו של היועץ לקראת לקיחת משכנתא מהבנק. היועץ ישב עם הזוג במשך שעה וחצי ולאחר בחינת ההכנסות והערכת יכולת ההחזר החודשי הוא המליץ על תמהיל של משכנתא בסכום של 550,000 ש"ח. בשלב הבא ביקש מסמכים וניהל משא ומתן עם הבנק.

מנקודת זמן הזו החל ויכוח בין הצדדים זאת לאחר שהזוג טען שהיועץ התרשל וההצעה שהוצגה על ידו אינה טובה מספיק והתוקף שלה רק לשבוע. הזוג בדק עצמאית בבנק שבו מתנהל החשבון האישי, קיבל הצעה טובה יותר ומימש זאת. לאחר קבלת המשכנתא שניתנה כאמור באופן עצמאי מול הבנק הסכים הזוג לשלם ליועץ רק חצי מהסכום שנקבע - דהיינו 2500 שח.

היועץ טען מנגד כי הוא עשה עבודה מקצועית ולפי הנתונים שהוצגו בפניו הוא הגיע להצעה טובה. לדבריו רק בגלל ההצעה שנתן הסכים הבנק להשוות ואף לתת לזוג הצעה טובה יותר. כמו כן לדבריו הבנק התבסס על נתונים נוספים שלא הוצגו בפניו. עוד טען היועץ כי על פי החוזה שנחתם עם הזוג החוזה הסתיים בין הצדדים לאחר שקיבלו הצעה בסכום שנקבע ועל כן מגיע לו את כל התשלום.

בית הדין פסק שהיועץ אכן השלים את כל עבודתו ואין לו חובה להחזיר את שכרו כפי שמופיע בשו"ע (חו"מ סי' שלה סע' ב') לגבי פועל שנשלח למקום מסוים והלך לשם אך לא היה שם את החפץ המבוקש ואז הדין שנחשב כעשה שליחותו ומקבל את כל שכרו. נמצא שהנתבע זכאי לתשלום שסוכם מראש על עבודתו. הדיינים העירו לנתבע על כך שלא הייתה מספיק תקשורת ברורה אשר הייתה יכולה לחסוך את עוגמת הנפש מהזוג.