הרב חיים קנייבסקי
הרב חיים קנייבסקי צילום: ועד הרבנים

"הננו עומדים ותמהים כיצד יכולה היתה לצמוח דמות עילאית זאת מתוך קרקע הדור שלנו, באקלים החומרי שלנו?

והתשובה היא: נשמה טהורה וקדושה זו... שייכת במהותה לאחד הדורות הקדמונים, אלא שריחם הקב"ה על דורנו, וזיכה אותנו בנשמה אצילית זו, בכדי להאיר לנו את הדרך וליישר לנו את מסילת חיינו". על דמותו של הרב קנייבסקי זצ"ל.

מדינת ישראל הרכינה ראש עם הסתלקות שר התורה, הגאון הרב חיים קנייבסקי זצ"ל. כלי התקשורת, שבימים כתיקונם עוסקים בתככים פוליטיים, מזימות והכפשות הדדיות, עצרו לרגע מלכת ונשמו אוויר פסגות. כאילו מישהו הרים את הראש של כולנו בבת אחת מתוך צחנת האינטרסים והנוכלות הפוליטיים ומאימת זוועת המלחמה, ונתן לנו לרגע להמריא מחוץ לאטמוספירת חיי השגרה המחניקים.

כמו רבים, גם אני קראתי השבוע את דבריו המרגשים של העיתונאי אסף ליברמן: "אני חילוני. המילה 'קדוש', על הטיותיה השונות, לא מדברת אליי. ועדיין, הרבה דברים בעניינו של הרב קנייבסקי מתבהרים כשנכנסים לביתו ברחוב רשב"ם בבני ברק. כמי ששמע הרבה סיפורים על רבנים שרלטנים, שחיים על חשבון ציבור המאמינים שלהם, ביתו של הרב קנייבסקי פשוט מהפנט - אין בו כלום. כלומר, אין בו כלום מבחינה חומרית... בחדר השינה הקטן יש שתי מיטות ישנות וארון. בחדר המרכזי, שולחן וספרים. יש גם מטבח קטנטן. וזהו. כל חייו של הרב הסתכמו בשינה, לימוד תורה ומזון, בכל הביקורים שלי שם, כעיתונאי ספקן, חיפשתי את הקאץ'. איפה הרב ובני ביתו מסתירים את הפאר. אבל זה העניין, אין פאר.

"עכשיו, מהי קדושה?", כאמור, כחילוני שלא מתחבר לדיבורים על הקודש, הרבה יותר קל לי להשתמש במילה "נקי". הרב היה נקי לגמרי מבחינה רוחנית. אין טפל ואין מחשבות סרק ואין רכילות וזימה וזוטות. וכל ההמונים שחיכו בדלת וביקשו לקבל כמה דקות עם הרב, רצו גם הם לקבל משהו מהניקיון הזה. מבחינתם איש כל כך נקי יכול לנקות גם את רעשי הרקע של חייהם ולהשכיל לראות אצלם את מה שהם - האנשים הלא נקיים (שזה כולנו) - לא מסוגלים לראות..."

מי הדעת

לאחר קריאת דבריו של ליברמן, חשבתי לעצמי לרגע שאולי, מבלי שכיוון לכך, השכיל לגעת ביסוד עמוק מאוד. הרמב"ם, בסיום הלכות מקוואות החותמות את ספר הטהרה בי"ד החזקה, כתב שהטהרה איננה עניין היגייני-פיזי אלא רוחני. ואת דבריו חתם ברמז:

"כשם שהמכוין לבו לטהר כיון שטבל טהור ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר כך המכוין לבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות שהן מחשבות האון ודעות הרעות כיון שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדעת טהור הרי הוא אומר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם השם ברחמיו הרבים מכל חטא עון ואשמה יטהרנו אמן..." (הלכות מקוואות יא, יב).

דמות הפלאים של הרב קנייבסקי זצ"ל הביאה את נפשו של כל מי שהסכים ליבו לכך, במי הדעת. ניקתה וטיהרה אותה לרגע מכל הטפל, מכל מחשבות הסרק הרכילות, הזימה והזוטות. ובכך גם קידשה אותה.

טעם החיים

לפני כתשעים שנה, ספד הרב קוק זצ"ל לרבינו ישראל מאיר הכהן מראדין ה"חפץ חיים" זצ"ל בישיבת "מאה שערים" בירושלים. מילותיו אז מתאימות מאוד גם לתיאור שר התורה, הרב קנייבסקי זצ"ל:

"ראה הקב"ה שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור (יומא לח, ב) – שתיל הינו גרעין אשר נזרע במקום אחר, ורק אחר כך עקרוהו ממקום זריעתו ושתלוהו במקום חדש.

ישנם צדיקים שמתנשאים כל כך מעל פני דורם, שאין להבין כלל, כיצד צמחו ועלו וגדלו מתוך קרקע דורם הם, ובאו חז"ל וגילו לנו: לא מקרקע דורם צמחו, במהותם שייכים הם לדור הרבה יותר נעלה, אלא שריחם הקב"ה על דור יתום, והביא נשמה שצמחה בדור אחר ושתל אותה בדור זה.

אף אנו נאמר, כשאנו מסתכלים בדמות דיוקנו של צדיק מופלא זה, הננו עומדים ותמהים כיצד יכולה היתה לצמוח דמות עילאית זאת מתוך קרקע הדור שלנו, באקלים החומרי שלנו? והתשובה היא: נשמה טהורה וקדושה זו... שייכת במהותה לאחד הדורות הקדמונים, אלא שריחם הקב"ה על דורנו, וזיכה אותנו בנשמה אצילית זו, בכדי להאיר לנו את הדרך וליישר לנו את מסילת חיינו". ("תנחומיך ישעשעו נפשי", בעריכת הרב זאב נוימן הי"ו עמ' 197).

סיום דברי ההספד של הרב גרשון אדלשטיין שליט"א מהווים תביעה עבורנו ליישר את מסילת חיינו: "איך מוסיפים יראת שמים? לב אבן לא מקבל השפעה, יש עצה, עסק המוסר היא העצה היחידה לעסוק בספרי מוסר שהיא עושה שהאדם יראה ביקורת עצמית, ביקורת עצמית לפשפש במעשיו, היצר הרע חזק מאוד וצריך כל רגע ורגע השפעה וסייעתא דשמיא שלא להיכשל - את ה' אלוקיך תירא... אבל ספר מוסר שמשעמם לא משפיע. אבל יש ספרים שמעניינים. קביעות יום יומית בספרי מוסר בדברים המעניינים שמשפיעים...".

ר' חיים כשמו, נתן לנו טעימה נדירה של טעם החיים. "חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים".