הרב זלמן מלמד
הרב זלמן מלמדצילום: יצחק שוקרון

ברשות מורנו ורבנו הרב חיים דרוקמן, הרב יעקב אריאל, ראשי הישיבה, רמים והציבור הקדוש כולו.

אני רוצה לומר רעיון גדול בקיצור. יסוד היסודות שלמדנו ממורנו ורבנו הרב צבי יהודה שהמשיך את דברי מרן הרב, זה: אנו עם סגולה, אנו עם גדול, אנו נמצאים בדור גדול, וההכרה הזו של גדלותנו היא יסוד גדולתנו. אנו חייבים לדעת שיש לנו תפקיד גדול מאוד.

הסגולה המיוחדת של עם ישראל היא הדבקות של עם ישראל בריבונו של עולם. והסגולה הזו מתגלה באומה כאומה. מאז האבות עם ישראל לא עזב את דרכו, הוא תמיד ממשיך לקרוא בשם ה' לפעמים יש יחידים שהתרחקו או רבים שהתרחקו אבל העם כעם ממשיך את הקריאה בשם ה' וממשיך להיות דבוק בשם ה'.

הסגולה היא דבר מוחלט והקשר לריבונו של עולם הוא דבר מוחלט, עם ישראל כעם מחובר לה' . הקריאה המיוחדת שלנו בניגוד לעובדי אלילים היא הקריאה המיוחדת שיש ה' אחד- הוא אחד כל הכוחות כולם. ואחדות ה' הזו מתגלה בעיקר באחדות עם ישראל .כשעם ישראל מאוחד- שם ה' מופיע. וכשעם ישראל מפורד שם ה' לא כ"כ מופיע. אמנם, אף פעם עם ישראל לא מפורד לגמרי, אבל כל פירוד פוגע בתפקיד המיוחד של עם ישראל שעניינו לגלות את אחדות ה'- שה' אחד ואין עוד מלבדו.

ואת היוסד הזה אנו צריכים לזכור. הסגולה הזו היא של כל האומה לכל דורותיה. היחד הזה שאנו מתכנסים כאן הוא מבטא את העניין הזה!

על הפירוד חרב הבית ועיקר הפירוד היה בין הצדיקים כפי שאמר הנצי"ב מוולאזין. כל אחד חשה שהשני לא הולך בדרך הנכונה הוא רפורמי או ניאו רפורמי וכדומה, ביזו ופגעו אחד בשני ועל זה חרב הבית. הרב פרנק שהיה הרב של ירושלים ובדורו נקרא פוסק הדור כתב על הפסוק "שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביו" שאוהביו הם החרדים , החרדים לדבר ה' ושהם צריכים להיות בשלום והוא אומר זאת על רקע המחלוקות של תקופתו כמו המחלוקת על הרב קוק.

השטן בעיקבתא דמשיחא לא רוצה שתהיה גאולה. הוא יודע שהסיבה של החורבן היא מחלוקת ושנאת חינם ולכן כעת הוא מתגבר מאוד מאוד ומקטרג בין תלמידי החכמים כדי למנוע את האחדות וכדי למנוע את הקמת בית המקדש מחדש. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאלו חרב. הסיבה שלא נבנה זה הסיבה של החורבן- המחלוקות ושנאת החינם, לכן ההתקבצות הזו היא מאוד מאוד חשובה ,יש פה גוונים שונים ודעות שונות אבל כולם מכוונים לשם שמיים וכולם רוצים לעשות רצון ה ולכן צריך כבד אחד את השני .

יש מחלוקות וזה בסדר אך מחלוקת צריכה להיות עניינית -לגופו של דבר לא לגופו של אדם. וכך בית הלל חלקו על בית שמאי. בית הלל קודם התבוננו בדברי בית שמאי ועיינו בדבריהם וכך ראו שיש סברה בדבריהם. אמנם בית הלל לא חשבו כבית שמאי ולכן לא פסקו כמותם אך הם הבינו שיש מקום גם למחשבה של בית שמאי וכיוון שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם נפסקה הלכה כמותם. ההלכה נפסקת כענווים שמכבדים את דעות החולקים עליהם ומבינים את סברתם.

הרב קוק מסביר את דברי הגמרא האומרת שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. לא נכתב מגדילים אל מרבים. כלומר כשאחד חושב אחרת מהשני ובכל זאת מכבד אותו זה נקרא להרבות שלום בעולם. וככל שהפער יותר גדול ובכל זאת מכבדים אחד את השני כך מרבים יותר שלום בעולם
אני קרוא לכם מורי ורבותי -מתלמידי יותר מכולם.

זה התפקיד שלכם לבוא אל כל הרבנים ותלמידי החכמים ולומר להם אנו לא יכולים לסבול את כל המחלוקות האלו, אנו רוצים שתהיו מאוחדים, אנו לא יכולים להמשיך באופן הזה.

אני בטוח שאם תעשו את הפעולה הזו זה יצליח. אני רוצה לברך את כולם בפסח כשר ושמח. הכנס הזה הוא כנס נפלא, הכנס הקודם היה 700, הפעם 1400 בפעם הבא כפל כפליים.