לוסי אהריש
לוסי אהריש צילום: Moshe Shai/FLASH90

היום נערך כנס התנ"ך של פרויקט 929. את אחד המושבים תנחה עיתונאית ערבייה בשם לוסי אהריש.

יש אנשים שהתרעמו על הבחירה בלוסי משום שהיא ערביה שהתחתנה עם יהודי מתבולל. לטענתם, לא יכול להיות שאשה שהיא סמל להתבוללות, תהיה מנחה בארוע של תנ"ך. אני אישית חושב שזו דווקא בחירה מצוינת וראויה, ואסביר מדוע.

מה הבעיה בהתבוללות?

התורה מלמדת אותנו שהקב"ה ברא עולם עם סדרים מסוימים. יש בנבראים דרגות שונות כגון דומם צומח חי אדם וישראל. יש מקומות שונים, יש זמנים שונים, ולכל אחד מהנ"ל יש תכונות ייחודיות ותפקיד ייחודי. בשביל שהעולם יוכל להתקיים ולהתפתח, יש לשמור על הסדרים והחוקים הללו, ופורץ גדר ישכנו נחש.

זו הסיבה שאנו מצווים להבדיל. להבדיל בין טמא לטהור, בין טוב לרע, בין אור לחושך, בין ימי החול לשבת, בין קודש לחול ובין קודש לקודש. גם בתנ"ך עצמו יש להבדיל בין קדושת התורה לקדושת הנביאים ולקדושת הכתובים. התבוללות בין יהודי לגוי, היא אחת הדרכים למחות את הגבול בין ישראל לעמים, ולטשטש אותו. זוהי מחיקה של "אשר בחר בנו מכל העמים".

ישנה גם התבוללות רוחנית, והיא טשטוש הגבולות בדרך ובעקרונות של לימוד תורה. אכן, התורה מונחת בקרן זוית וכל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד. אבל היא חכמה אלקית, וככזו יש דרכים כיצד ללמוד תורה. חכמת התורה אינה חכמה של חול אלא של קודש. מי שלומד אותה כחכמה של חול מתוך ניכור, לא פוגש את האור שבה שהיה יכול להחזירו למוטב. לימוד התורה יכול להיות גם מסוכן כאשר הוא נעשה בצורה לא נכונה, כי כל שחכמתו מרובה ממעשיו לא רק שאין חכמתו מתקיימת, אלא באה רוח והופכתו על פניו. התורה אפילו יכולה להיות סם מוות למי שלומד אותה בצורה לא נכונה, והלומד שלא לעשות - נח לו שלא נברא. יש גבולות וסדרים בשאלה כיצד לומדים תורה. וכל האומר אין לי אלא תורה, כלומר הוא לומד שלא על מנת לקיים – אפילו שכר לימוד אין לו.

מעבר לשאלה מי ראוי ללמוד תורה, יש לשאול מי ראוי ללמד תורה. הגמרא אומרת: "כי רבים חללים הפילה - זה ת"ח שלא הגיע להוראה ומורה". כלומר, אפילו בקרב אלו שלמדו תורה מתוך יראת שמיים ואמונה, לא כל אחד ראוי ללמד תורה ולהרצותה ברבים. קל וחומר שמי שאינו כלל בגדר תלמיד חכם אלא עם הארץ, בוודאי שאינו ראוי ללמד תורה.

מיזם 929 במהותו הוא פרויקט של התבוללות רוחנית עצומה.

פרויקט 929 מבוסס כולו על מחיקת כל הסדרים וטשטוש הדרכים לקנין תורה. בפרויקט זה "פירשו" את התנ"ך הקדוש, גם אנשים שידועים בכפירתם, ובזלזול שלהם בתורה ובדרך החיים שהתורה מורה עליו. חלק מהאנשים "המפרשים" את התנ"ך בפרויקט זה כופרים בכלל בקב"ה או בתורה, חלקם חיים חיי טומאה ובהמיות, חלקם מטמאים את התנ"ך בלשונם הגסה, חלקם מגשימים את הקב"ה ומתיחסים אליו בצורה ילדותית, חלקם בזים לאבות האומה, חלקם מכניסים רמיזות מיניות, וחלקם גם משלבים פרשנות של גויים בדבריהם. ואם כל זה לא מספיק, הרי שגם גויים גמורים (כמו לוסי אהריש בעצמה) מפרשים בפרויקט זה את התנ"ך, למרות שתורה בגויים אל תאמין.

אותם אנשים דומים לאדם חרש שיכתוב ביקורת על קונצרט, או לעיוור שיכתוב דעה על תערוכת ציורים. ללא יראת שמיים בסיסית, ללא כבוד, ללא ענוה, ושאר הדברים שהתורה נקנית בהם, אדם לא ראוי בכלל ללמוד תורה, אבל ק"ו שהוא לא ראוי ללמד אותה.

בנוסף לכל זאת, בפרויקט 929 "כל אנפין שווין". בשורה אחת יש קדושה, חולין וטומאה, אמונה וכפירה. עמי ארצות גמורים ותלמידי חכמים, מפרשים בו את התנ"ך זה לצד זה בשוויון גמור. וכידוע לא חרבה ירושלים אלא שהשוו בה קטון וגדול.

לסיכום, פרוייקט 929 הוא ארוע שכל כולו התבוללות. הכנס המדובר הוא הפנינג שלם של התבוללות וטשטוש. לכן המתאימה מכל להנחות בו פאנל, היא אשה שבחייה האישיים פרצה את הגבול בין ישראל לעמים, והתחתנה עם יהודי מתבולל. מגלגלים חובה על ידי חייב.

לסיום, יש מספר רבנים שתומכים בפרויקט זה, ואפילו משתתפים בו, אך מבקרים את המארגנים על בחירתם בלוסי להנחות בו. אני מודה שאני לא מבין את סברתם. מי שתומך בפרויקט שכולו טשטוש היהדות וביטול הסדרים והגבולות, מה לו כי ילין על הדמות שמיצגת לוסי.

יתירה מזו, אם לדעתם לוסי אהריש ראויה לפרש את התנ"ך (שהרי הם לא מחו על השתתפותה בפרויקט עצמו) מדוע שהיא לא תהיה ראויה להנחות חלק מהכנס. בכל מקרה לדעתי, הנזק שהיא עושה לעם ישראל, הוא לאין ערוך קטן יותר, מאשר הנזק העצום שפרוייקט 929 עושה.