חיסון לקורונה
חיסון לקורונה צילום: Photo by Flash90

מחקר חדש שהתבסס על נתונים של מעל למיליון אנשים מעל גיל 60 שהיו היו רשאים לקבל את המנה הרביעית של החיסון נגד קורונה בישראל, בחן את ההגנה המתקבלת על ידי המנה הרביעית בתקופה של חודשיים, בין ינואר למרץ.

זאת בעקבות ההחלטה לאפשר מתן מנה רביעית לאוכלוסיה מעל גיל 60 ולאנשים בסיכון, ולאחר מכן גם לאוכלוסיות צעירות יותר.

המחקר הראה כי שיעור התחלואה הקשה בקרב מחוסני המנה הרביעית היה נמוך פי שלושה לעומת מחוסנים במנה שלישית בלבד, וכי המוגנות לא דעכה לאורך כל תקופת המחקר.

שיעור המקרים המאומתים בקרב מחוסני המנה הרביעית היה גם הוא נמוך בפי שניים לעומת מחוסני מנה שלישית בלבד, אך ההגנה כנגד הדבקה דעכה במהלך שמונה השבועות של המחקר.

על מנת להימנע מהטיות בין מי שבחרו להתחסן במנה רביעית ומי שבחרו שלא, המחקר השווה גם את שיעורי התחלואה של מקבלי המנה הרביעית מהשבוע השני ואילך, לעומת שיעורי התחלואה בשבוע הראשון לאחר קבלת המנה הרביעית, בו תוספת ההגנה של החיסון עדיין חלקית. בניתוח זה התקבלו תוצאות דומות של שיפור ברמת ההגנה.

המחקר בוצע על ידי צוות חוקרים ממכון ויצמן למדע, ממשרד הבריאות, מהטכניון, מהאוניברסיטה העברית, וממכון גרטנר במרכז הרפואי שיבא.