הרב חגי לונדין
הרב חגי לונדין צילום: ללא

משמעות ביטויים של חז"ל "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל" (ראש השנה י, ב) איננה הבטחה שהגאולה השלמה תגיע בחודש ניסן הנוכחי.

הרבה חודשי ניסן עברו על עם ישראל וכידוע עדיין לא נגאלנו סופית. הכוונה היא שבחודש ניסן קיים פוטנציאל גדול יותר לקדם את הגאולה; כשם שבחודש אלול יש לאדם יותר פתיחות לשוב בתשובה; כך בחודש ניסן יש יותר אפשרות – מבחינה נפשית ומעשית – לקדם את העולם לטוב יותר.

גאולה היא עסק מסובך. היא אינה מגיעה בבת אחת אלא בתהליך מתמשך מלא רגעי גאות ושפל: חז"ל מלמדים אותנו שרבים מעם ישראל לא הצליחו לצאת ממצרים. העם היהודי היה מתוסבך בתוך עצמו - יהודים שהתאהבו בתרבות המצרית; יהודים שהיססו ופסחו על שני הסעיפים; ויהודים שעד סוף חייהם בכלל לא הבינו מה הבעיה להיות משועבדים למצרים. ברוך ה' שבסופו של דבר היו את אלה שקפצו למים, גם אם באיחור, גם אם לא לגמרי לשם שמיים.
דבר אחד היה בטוח כל העת: "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" – בלשון הווה מתמשך – כל הזמן יוצאים; כל הזמן מתקדמים.

חודש ניסן תשפ"ב הוא חודש שיש בו קצת יותר גאולה וקצת פחות החמצה מחודש ניסן תשפ"א; וחודש ניסן תשפ"ג יהיה חודש שבו נראה שבניסן תשפ"ב יצאנו עוד קצת מהמיצרים. חכו ותראו.