השר יועז הנדל
השר יועז הנדלצילום: ערוץ 7

משרד התקשורת יתקפל? בהמשך למענה בכתב שהוגש על ידי 'הוועדה הציבורית להגנה על הטלפון הכשר' לשימוע שפרסם משרד התקשורת, זומנו חברי הוועדה לדיון בפני הרכב מורחב במשרד התקשורת בראשות מנכ"ל המשרד.

במהלך הדיון שהתקיים בתחילת השבוע, הושמעה עמדת הרבנים וטענות הוועדה בהיבט הכלכלי, החברתי והערכי.

נציגי הוועדה צירפו חוות דעת משפטית לפיו מתווה השימוע אינו חוקי ואינו בסמכות המשרד.

נציגי הבהירו בשימוע כי לדעתם נכון היה לקיים שיח מכבד ומקצועי מול המשרד, וכן פרסום נהלים שקופים אחידים וברורים, הן בהגדרות הכשרות של המכשירים, והן במדיניות החסימות, דבר אשר היה מונע מראש את הידרדרות היחסים בין הצדדים, ועדיין לא מאוחר לעשות כך.

על פי הדיווח, מנכ"לית משרד התקשורת סיכמה את הדיון בכך שאכן הדברים שנאמרו, ראויים להביא לדיון מחדש, והוסכם על המשך קשר עם נציגי 'הוועדה הציבורית להגנה על הטלפון הכשר'.

נציג המחלקה המשפטית של משרד התקשורת הבהיר, כי בכל מקרה בסמכותם להמליץ לשר, אך ההחלטה נתונה בידיו ועל פי שיקול דעתו.