הוריו של אהוביה סנדק ז"ל
הוריו של אהוביה סנדק ז"ל צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

משפחתו של הנער אהוביה סנדק ז"ל, שנהרג במהלך מרדף משטרתי בבנימין לפני כשנה, הגישה בקשה לבג"ץ לחייב את המדינה בהוצאות משפט ושכר טרחה של עו"ד בנוגע למשיכת חומרי החקירה של מותו של בנם.

נזכיר כי רק לאחר חודשים ארוכים של בקשות חוזרות ונשנות באמצעות עורכי דינם של בני המשפחה, הסכימה מדינת ישראל להעביר לידיהם את חומרי החקירה כנדרש בחוק.

בתשובה שהעביר לבג"ץ עו"ד אריאל עטרי המייצג את המשפחה מטעם ארגון חוננו, הוסבר מדוע טענות המדינה כי חומרי החקירה הועברו באופן סדיר אינן נכונות.

"מרשיי פנו ושבו ופנו לנציגי המדינה בבקשה לקבל את החומר, אך איש מנציגי המדינה לא השיב לאף אחת מהפניות ואיש מהם לא השיב לעותרים כי אין מחלוקת בנושא וכי הם צפויים לקבל את חומר החקירה. אילו הייתה מועברת תשובה כזו – לא היו צריכים העותרים להכין עתירה מפורטת ומבוססת – כפי שעשו. התעלמות המדינה מפניות העותרים בקשר לקבלת חומר החקירה בתיק היא זו שהובילה להגשת העתירה. ולמרבה הצער, רק הגשת העתירה נגדה גרמה למדינה לטעון כי אין ולא הייתה מחלוקת בדבר העברת החומרים", כתב.

עו"ד עטרי טען כי רק הגשת העתירה היא זו שהובילה להעברת חומרי החקירה למשפחה. "ממילא יובן שלרשות נציגי משרד. המשפטים והפרקליטות עמדו שמונה חדשים 'לוודא שלא יימסר מידע שאין למסרו', כדבריהם. טענה זו מקבלת משנה תוקף לאור העובדה שכל אותם חודשים ידעו נציגי המדינה שיהא עליהם להעביר את החומר המדובר לסנגוריהם של החשודים שנגדם המדינה הודיעה שתגיש כתבי אישום בפרשה זו. העובדה שרק כשבועיים לאחר הגשת העתירה הודיעו נציגי המדינה שהחומר מוכן לעיון מלמדת שרק הגשת העתירה גרמה לנציגי המדינה להתחיל בהכנתו".

בסיום התגובה, דרש עורך הדין משופטי בג"ץ להשית תשלומי הוצאות משפט וטרחת עו"ד על המדינה. "לאור האמור, ולאור העברת החומר בעקבות הגשת העתירה, מתבקש בית המשפט לחייב את המשיבה בהוצאות משפט ושכ"ט עוה"ד של העותרים".