הרב דרור אריה
הרב דרור אריהצילום: יהודה חנימוב

חסד גדול עשה חברי הטוב אלישיב רייכנר שפרסם פוסט היתולי ומטיף לכל מתנגדי הממשלה הרעה הזאת שכולה מרור. הוא עשה חסד עם בנט כהנא ואורבך, כי לולא הפוסט הזה יתקשו מאוד לקרוא את ההגדה של פסח.

כי מה יגידו לבניהם במה נשתנה? אוהו כמה שינוים לרעה. שהממשלה החליטה להכניס חמץ לבתי החולים לכבוד הפסח? שהעבירו 53 מיליארד לערבים? שנתנו פרס ישראל לגולדרייך? שהעבירו עשרות מיליונים לארגונים הל"א טובים?

האמת אני מרחם עליהם, כמה שרצים הכשירו, ולא קבלו דבר בתמורה, הציבור הכללי מאס בהם, העביר אותם אל מתחת לאחוז החסימה.

אז מה עשה שיבי? צירף אותם לרשימה מכובדת, של ארגונים ואישי ציבור שאיבדו את זה. מסכנים, נתנו את הנשמה לשמאל ולערבים, וקבלו בוז מהיהודים.

בטח כשיגיעו לבן הרשע ינסו לעשות הקלות, לא יקהו את שיניו, אלא יכילו את עקיצותיו. יעשו רפורמה בהגדה וימחקו כמה שורות מעצבנות, ימחקו את החכם והתם, כדי להרגיש בנוח עם זה שאינו יודע להפגין או לשאול.