מנכ"ל צוות תכנית האב לתחבורה ירושלים, זוהר זולר, מארח אותנו בפרויקט קו הרכבת הקלה החדש של ירושלים, שמאריך את הקו דרומה וצפונה.

אנו נמצאים בנקודה בה העבודות עודן מתבצעות במרץ, אך היעד, אומר זולר, הוא רכבת נוסעת בעוד שנה. המסילה חדשה, הזכיין חדש והשילוב בעיניו הוא בשורה אורבנית ולא רק תעבורתית, שכן היא מהווה שינוי כולל לרחוב כולו. קירות תמך, שדרת עצים שניטעה כחלק מהעבודות, מדרכות חדשות ושביל אופניים מלווה את ציר הרכבת לכל אורכה. כל אלה מייצרים את הבשורה המרעננת מעבר להיותה בשורה תעבורתית.

בדבריו מביע זולר הערכה לראש העירייה שהוביל את מקבלי ההחלטות להבנת המשמעות של סטנדרט גבוה בפרויקט זה מאשר בפרויקטים אחרים. כך המרצפות, כך התחנות באיכות שונה שתכליתה לעודד את האזרח להשתמש בתעבורה המתחדשת ומשתכללת בעיר.

זולר מציג את תוואי ההמשך של הרכבת מהנקודה בה הוא משתיים כיום ועד לשני המסלולים החדשים, האחד עד נווה יעקב והאחר לתחנה המרכזית בתדירות של ארבע דקות. נקודת המפגש בין שני הצירים, הישן והחדש, היא בעיני זולר אחת הנקודות היפות בירושלים בה ניתן לראות גם את המפגש עם החזון של פיתוח ירושלים.

לדבריו ניתן לבחון את השפעת הרכבת במה שהוא מגדיר כ'מבחן המנופים' המראה בפועל כיצד בכל מקום בו עובר תוואי הרכבת העירייה מאפשרת בנייה לגובה. "זו הדרך היחידה לעיר מודרנית להתמודד עם הביקוש", הוא אומר ומדגיש את הוזלת העלויות הנובעת מהפחתת תקן החניה למקומות עסקים, הפחתה שנגרמת מהרכבת עצמה. "ברמה השיווקית נראה את זה בכל ירושלים. פרסומות רכש הדירות כוללות את המרחק מתחנת הרכבת הקלה. הדבר הפך ערך מוסף אמתי לדירות".