מתן כהנא
מתן כהנא צילום: Yonatan Sindel/Flash90

הגם שמפאת קדושת המועד נמנע אני מלכתוב אפילו במחשב ובהקלדה שהקילו בה כמה פוסקים, אולם למקרא דברי מתן כהנא המכונה השר לענייני דתות התחלחלתי מהצביעות הרמייה והשקר שדבקו באיש, וכדברי חכמינו על הנדבק בשקרו שאי אפשר לו לעזבו "כיון דאביק ביה", מעלה טענות ואמירות שראשיתן כזב ואחריתן רשע ומדון, והכל בכסות של רודף שלום ודובר שלום לכל עמו. והוא כהנא דלא עביד עובדא דאהרן.

האחדות יפה היא ונחוצה היא תמיד, קל וחומר בשעה קשה שכזו לישראל מבית ומחוץ. אבל נבחן את מעשיו הקלוקלים של נפתלי בנט וגרוריו הנרפים ונראה שכל תכליתן לזרוע פירוד ושנאה ומשטמה בתוכנו.

יחסי הכוחות בעם הם ברורים וגלויים. כשבעים אחוזים הינם ימניים, וכשלושים בשמאל. חלוקת המנדטים (ללא הערבים!) ברורה. לימין (כולל ליברמן) כשבעים ולשמאל כארבעים. העם הכריע ובאו גנבים ורמאים והיטו את תוצאת הבחירות כך שהם כששה עשר מנדטים מייצגי ימין יחד עם ארבעים של השמאל והערבים והנה יש לנו "אחדות נפלאה". אחדות מבית היוצר של "ראש ישיבה של אחת מהישיבות המפוארות" וכו'. עד כמה ניתן לבלף? עד כמה ניתן לזרות חול בעיני הציבור? לדעתו של כהנא ניתן לסמוך על דבי מורו ורבו גדול מאחזי עיני העם, נפתלי בנט: מקסימום יום יומיים ישכחו הכל. ארבעים ושמונה שעות והכותרות נשכחות. פחות או יותר זוהי השקפת עולמו הרעועה.

האחדות האמיתית היא כאשר המיעוט מכיר בערכו ומוכן להתקפל תחת דגל הרוב, והרוב מצידו יעשה ויתורים (ג'סטה) בתחומים לא מהותיים, אבל חשובים למיעוט. על אחדות כזו היה אפשר לדבר. אבל מר כהנא הנכבד. כאשר אתה יושב יחד עם שונאי דת מוצהרים – ליברמן וחבריו. שונאי הארץ מוצהרים – זנדברג וחבריה. שונאי העם – עבאס וחבריו. לזה תקרא אחדות??? עד היכן הגיע הטמטום ועד איזו אטימות תגיע? את החרדים מידרתם, את הציונות הדתית מידרתם, את הליכוד שנתן לו העם את הבכורה נידתם, ולזה תקרא אחדות? אכן השקר כל כך דבק באישיותך עד שדבריך כל כך ריקים וחלולים.

אדרבה, אחדות אתה מבקש? לך לראשי העם, לגדולי ישראל, רד מענני הבוקר השקריים עליהם אתה רוכב, לך ושמע את בקשתם. כשר דתות אינך יכול להופיע איתם יחד בשום אירוע, לא בושה היא לך? שר דתות שאינו יכול להגיע למעמד ברכת הכהנים, להקבלת פני רבו (של הרבנים הראשיים ורבני הציונות הדתית) כי יודע אתה מה תקבל שם, מה אחדות יש במעשיך שאתה כל כך בטוח בהם והם אינם אלא זריעת שנאה ופירוד בתוך מחננו. עוד מעט יום הזכרון לחללי צה"ל מגיעים, ביום מקודש זה תהין לדבר על חללי מערכות ישראל כשאתה יושב עם מקדשי שהידים שטבלו בדם אחינו ואחיותינו. אה, אחדות, שכחתי, גם עם שונאינו. זה מזכיר לי מישהו לא מזמן שאמר אחרי כל פיגוע: שלום עושים עם אויבים. גם טכסי זכרון לשיטת האחדות המזוייפת שלך תעשה עם מבקשי נפשינו. עוד מעט יום העצמאות ויום ירושלים, אתה תעיז להוציא את אפך החוצה לעם?

הרי בטכסי העצמאות תבררו את הבאים בפינצטה כדי שלא יתהפכו עליהם שם הורים שכולים וסתם "עמך" שאתם רגילים לראות בהם "ביביסטים" ריקים מתוכן, והם רוב העם לבושתך ולבושת ערוות אימך. שר דתות שמחזיר את ימי אוסלו המהוללים, מתהדר ב"אחדות" שכזו. מכבסי המילים אומרים על זה ציניות, ואני שאני אוהב את שפת אימי אומר לך שזו נבזות וצביעות ונכלוליות ממדרגה ראשונה.

יודעים אתם שאיבדתם את האחיזה בשטח, יודעים אתם שהציבור רותח ו"חם" עליכם, העדפתם את טובתכם האישית על פני טובת העם, והכל בכסות של עשייה ורפורמות (אוי לנו מהם), ולשם כך חברתם לקומץ רבנים המעודדים את מעשיכם, והם מיעוט שולי וזניח כדברי הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א, את רוב מניין ובניין גדולי ישראל אינך רוצה לשמוע ואינך מסוגל, כי דבקה נפשך בכסאך הרעוע. לכן טובה לך ההשתלחות וזריעת המחלוקות בינינו ובין רבינו כדי שיהיה לך בית (בוטקה בקושי) להתהדר בו. הבינה עידית סילמן את אשר לא הבנת ולא תבין.

יש סוף לכל תעלול, שקר ומעשה רמייה. העם זוכר יותר מארבעים ושמונה שעות שנפתלי בנט בונה עליהן. העם זוכר ובתוכו יש כוחות נפלאים לסליחה ולמחילה כשם שקבלו באהבה את עידית סילמן והראו מהי אחדות. אבל אתה תשאר בשלך, אבל שלך בלבד.