שירות התעסוקה
שירות התעסוקהצילום: באדיבות שירות התעסוקה

למרות ההתאוששות ממשבר הקורונה, במשק חסרות עדיין בין 114 אלף ל-118 אלף משרות - כך על פי מחקר שמפרסם פורום ארלוזורוב.

עורכי המחקר מציינים כי בחודשים האחרונים מתבהרת תמונה בה אנו רואים האטה משמעותית בגידול התעסוקה בענפים מסוימים, מרביתן ברמות השכר הבינוניות. מספר ענפי שירותים, מתחומים מגוונים, עדיין נמצאים ברמות תעסוקה הנמוכות באופן משמעותי מרמות התעסוקה החזויות לפי המגמה טרום הקורונה.

בד בבד, ענפים אלה מתאפיינים בכך שהשכר הממוצע בהם קרוב לרמתו טרם המשבר. כלומר, אם המעסיקים בענפים אלה אכן מעוניינים לגייס עוד עובדים על מנת לחזור לרמות התעסוקה הקודמות, הם כנראה לא יכולים או לא מעוניינים לשלם שכר גבוה יותר על מנת לגייס את אותם עובדים.

החשש העולה מן הנתונים הוא, שענפים אלה נכנסו לשיווי משקל חדש בשוק העבודה בו, ברמות השכר הריאלי הקודמות, מועסקים במצטבר כ־95 אלף עובדים פחות יחסית למגמה.

נתונים אלה עלולים להצביע על פיצול בשוק העבודה – בין עובדים בשכר נמוך לעובדים בשכר גבוה תוך שחיקה של מעמד הביניים.

בין הענפים הבולטים בהם ההתאוששות נעצרה ניתן לראות את ענפי התיירות (מלונאות וסוכני נסיעות), שנפגעו באופן מובן ממגפת הקורונה, אך גם ענפים שחוו גידול משמעותי במכירות כמו רשתות שיווק המזון.

נתוני ינואר מצביעים על כך שהפער בין מדדי התעסוקה העיקריים עדיין גדול, וההתאוששות ממשבר הקורונה איננה ברורה כפי שהיא מוצגת לעתים קרובות על ידי גופים ממשלתיים או בתקשורת.

שיעור המועסקים אמנם חזר למגמת טרום־הקורונה, אולם מספר משרות השכיר ומספר המשרות הפנויות נמצאים בפער משמעותי מהמגמה שלהם, ויתכן שיש כאן שינוי מבני של שוק העבודה.

לפי מדד משרות השכיר המדווחות לביטוח לאומי, המבוסס על נתונים מנהליים ולא על נתוני סקר, עדיין חסרות כ־118 אלף משרות שכיר (המהוות 3% מסך המשרות במשק), ביחס למגמת הגידול טרום־הקורונה.

תמונה דומה עולה גם מנתוני סקר משרות פנויות של הלמ"ס, שמצביע על מחסור של כ־114 אלף משרות ביחס למגמה.

באופן מעניין, תופעה זו דומה למצב שקיים גם בארה"ב, בו מצד אחד שוק העבודה הדוק ולעובדים קל למצוא עבודה, ומצד שני חסרים הרבה שכירים יחסית למגמה, ולמעסיקים קשה למצוא עובדים.

במאמר דעה שפורסם לאחרונה בניו־יורק טיימס, מנסה הפרופ' זוכה הנובל, פול קרוגמן, להציע שתי סיבות לפער הזה: הראשונה, עליה משמעותית בשיעור העצמאים, תופעה שלא נצפית בישראל. והשניה, ירידה בשיעור המהגרים לארה"ב, תופעה שאפשר לראות ביטוי לה אצלנו במחסור בעובדים זרים. נראה כי אלו אינם מהווים הסבר מספק עבור התופעה הנצפית בישראל.

ראשית, שיעור העובדים העצמאיים עלה בממוצע בכ־0.2% בלבד מאז פרוץ מגפת הקורונה (כ־9000 עובדים). שנית, הנתונים המוצגים הם ממילא נתונים עבור עובדים ישראליים בלבד.