בן צור הוצא מהוועדה ובישר: נולדו לי נכדותערוץ הכנסת