הכנס לענייני קידוש החודש, זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית מהווה מפגש שנתי של קבוצת שוחרי התחום. בימי העיון אלו משתתפים לומדי תורה מכל חוגי הציבור התורני.

ד"ר שי ואלטר ממארגני הכנס עומד בראש מכון סוד העיבור ומרצה במכללה ירושלים.

לצד נשיא מכללת ירושלים, פרופסור עלי מרצבך, שהינו מחבר הספר הלוח העברי הקבוע. ירצו מומחים נוספים בתחום, ביניהם הרב מרדכי גנוט עורך לוח דבר בעתו, הרב זלמן קורן, הרב יהושע בלושטיין, הרב אברהם טרכטינגוט ועוד.

הכנס לענייני קידוש החודש
הכנס לענייני קידוש החודש צילום: ללא