יפעת שאשא ביטון
יפעת שאשא ביטוןצילום: Avshalom Sassoni/Flash90

לאחרונה "נתבשרנו" על רפורמה חדשה "רפורמת הבגרויות". התבשרנו על רפורמת שונות ומשונות במהלך השנה האחרונה כמו רפורמת הגיור ורפורמת כשרות, ועכשיו הגיעה תורה של "רפורמת הבגרויות".

"רפורמות עליך ישראל". כפי שנתפרסם באמצעי התקשורת השונים מקצועות הלימוד ההומניים יוחרגו מהמתוכנת הרגילה של לימודי הבגרות.

התלמידים כבר לא יצטרכו להיבחן על מקצועות התנ"ך, התלמוד, היסטוריה, ספרות וכיוצא באלו אלא יאלצו לעשות עבודה גמר כחלופה לבחינה. אינני יודע אם מבחן הוא הדבר שקובע את היקף הידיעות ואת הקישור של התלמידים לחומר הנלמד, וייתכן שבאמת אילו היו הולכים בשיטה של כתיבת עבודות גמר בכל המקצועות, והיה מנגנון ומערכת פיקוח רצינית שיודעת להבטיח שהעבודות אכן משוכתבות על ידי אותם תלמידים, והיה מנגנון פיקוח שאכן עקומת הלמידה של התלמידים הולכת ומשתפרת, היקף ידיעותיהם והשליטה בחומר הנלמד ברמה טובה.

אולם בימינו 'שולטת בכיפה' התפיסה שהבחינה היא הקובעת, ואז כל הרצינות וכל ההתמסרות והדאגה היא דווקא למקצועות שיש בהם בחינה. והדבר ברור שמקצועות שאין בהם בחינה – רמת הרצינות והיחס של התלמידים ירודה, זו המציאות שהורגלו אליה. ללא ספק צריך לשנות את המציאות הזאת, אולם איתה אנו מתמודדים כיום. לכן הניסיון להחריג את המקצועות ההומנים מרמת הבדיקה שהייתה נהוגה עד כה, יוצרת תובנה ותודעה מאוד מסוכנת לחברה בישראל בכלל ולחברה היהודית בפרט.

גם אם ידברו במילים חלקלקות ויפות שכל כוונתם לטובה. מדוע? משום שהרפורמה החדשה יוצרת מצב שהלימודים העיקרים הם הלימודים במקצועות הריאליים - הלימוד המדעי. כמובן שאין לזלזל בלימוד זה וברור שהוא דבר חשוב ונצרך בין ברמת הקיום כפרט ובין כחברה וכמדינה ואף כאנושות. ועל כך נאמר "תורת שלמות האדם". המקצועות הומניים לפני כל אמורים לעצב את האישיות של התלמיד, בהנחה שהם מועברים בצורה הראויה. מקצועות אלו משפיעים על האישיות של האדם אשר נברא בצלם אלוהים. לימוד ערכים טובים, מה זה "אדם שנברא בצלם אלוהים", ההיסטוריה של עם ישראל ומאורעות מרכזיים באנושות, תנ"ך.

כל אלה הנושאים האלו מחברים את התלמיד לזהות היהודית שלו כפרט, ושל עמנו ככל. ומהרגע שהרפורמה החדשה בוחרת להחריג את המקצועות ההומניים הם למעשה מורידים ברמה את המטרות המאוד מאוד חשובות הללו. לכן יש ברפורמה הזאת סכנה גדולה מאוד מאוד, ובעיקר פגיעה אנושה בשני הנקודות החשובות האלה: "האדם שנברא בצלם אלוהים" ו"הזהות היהודית" של עמנו. אולם אם כל זה לא מספיק, כנראה שאנחנו נמצאים בסכנה הרבה יותר חמורה. "רפורמים עליך ישראל".

אינני יודע אם יש קשר בין הדברים, אולם הדינמיקה הזאת של ריצה לרפורמות היא גם כן מסוכנת בכך שניתן לבוא לכפור או להוריד מעלינו מורשות אדירות בני אלפי שנים כשמדובר לא בעם מטופש ומפגר, אלא בעם הנבחר בעולם, עמנו שבמשך אלפי שנים עד היום הוכיח את עצמו פעם אחר פעם בהישגים יוצאי דופן בכול התחומים, העם שהביא את התנ"ך לעולם ואת כל הספרות המפוארת שלו.

רפורמת הבגרות – כמהלך של עוד רפורמות מאותת איתות לא טוב. עמנו צריך לדאוג לזהותו אחרת הוא לא יתקיים, ובמיוחד כשקוראים תיגר על עצם זכותנו להיות בארץ הקודש בטענה שיש מישהו שקדם לנו ובטענה שזכותם על הארץ הזאת. אם לא נחזק את הזהות היהודית של עמנו ואת הקשר עם התנ"ך אין לנו זכות קיום כאן.

יתכן שההתייחסות שלי ל'רפורמת הבגרויות' היא אולי התייחסות מאוד מאוד מחמירה ולא רק בגלל הבגרויות, אלא בגלל המגמה ההולכת ומסתמנת לפרוק מעלינו כל דבר עם מורשת ישראל שהוא הבסיס לעצם קיומנו. ושה' הטוב יערה רוחו ממורמים ויבינו למקום אשר מוטל עלינו לעשות בחינוך עצמנו ובחינוך בננו, כ"בני אדם שנבראו בצלם אלוהים" וכ"בני העם היהודי".

באדיבות "נצח ישראל"