גל הירש
גל הירש צילום: רשת 13

סיפורו של תא"ל במיל' גל הירש אשר חייו התהפכו ברגע שהסכים להתמנות למפכ"ל המשטרה. החלטה שעלתה לו בשנים של חקירות משטרה וחשדות כבדים שנגמרו בלא כלום. אילה חסון ליוותה אותו בעודו מנהל שני קרבות - אחד על שמו הטוב והשני הוא הקרב הרפואי על חייו.

חייו של תא"ל במיל' גל הירש התהפכו ברגע שהסכים להתמנות למפכ"ל המשטרה. החלטה שעלתה לו בשנים של חקירות משטרה וחשדות כבדים שנגמרו בלא כלום.