הרב יצחק שטרן
הרב יצחק שטרן צילום עצמי

במאמר אחד הצליח הרב זלמנוביץ' לרכז את כל תפיסות העולם ההפוכות מדרכה של הציונות הדתית. לדעתי, הם גם נוגדות את דברי חז"ל ופוסקי ההלכה. וכל זה מתפרסם בערב יום העצמאות ה-74 של מדינת ישראל.

בראש ובראשונה יש במאמר קריאה ישירה להפקרת הר הבית בידי אויבינו עד כי יבוא גואל.

אעתיק כמה ציטוטי-זהב שדקרו את לבי: "הרי לא יעלה על בר דעת שמדינת ישראל מבקשת לפנות את המסגד ולבנות במקומו את בית המקדש השלישי"; "ולנו אין כל ענין להפריע להם בפולחנם"; "מדינת ישראל מושלת בהר הבית, ולכן עליה מוטלת החובה להוכיח לכל העמים שאנחנו עושים את המירב והמיטב כדי לאפשר את הפולחן הדתי לכל אזרח על פי אמונתו".

אני קורא ולא מאמין. האם באמת אין לנו עניין להפריע למוסלמים בפולחנם בתוככי הר הבית שלנו?! האם אנו רוצים לעשות את המירב והמיטב כדי שהם ימשיכו לקרוא לאמונה ב'נביאם', להרג יהודים, ולנישול עם ישראל מארצו?! האם אנו מעוניינים לתמוך בהם לעשות זאת על אדמת הקודש שנאמר עליה "והזר הקרב יומת"?!

זאת ועוד. הרב זלמנוביץ' קובע כהנחת יסוד שמדינת ישראל לא צריכה לבנות את בית המקדש השלישי. הסיבות לכך הן, לדעתו, שבית המקדש ירד בנוי מן השמים, ושאין לנו להתעמת עם המוסלמים אלא לחכות לכך שהם יוותרו מרצונם על המסגד. כך כתב: "עד שהמוסר האלוהי על פי תורת ישראל לא יהיה נחלת האנושות כולה אין סיכוי שהמוסלמים מרצונם יוותרו על המסגד"; "עד שגאולת האדם תתממש והשלום והשלמות ישרור בארץ אין לנו כל ענין לפגוע ברגשותיהם"; "גאולת הארץ תושלם עם גאולת האדם או אז ירד בית המקדש מן השמים בנוי ומשוכלל".

סוגיית 'מקדש משמיים' נידונה באריכות במקומות רבים, וידוע שהרמב"ם (הל' בית הבחירה פ"א ה"א) לא פסק כך להלכה, אלא הכריע שמצוות בניין המקדש היא מצווה לדורות, המוטלת על ישראל: "מצות עשה לעשות בית לה', מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות". ולא מצאנו בדברי חז"ל והפוסקים גדר הקובע שמאתיים מצוות הקורבנות והמקדש צריכות להישאר ב'הקפאה' עד שנזכה לתיקון האנושות כולה וגאולת האדם, אלא עלינו לקיים אותן ולהתאמץ ולהשתדל עבורן, לא פחות משאר מצוות התורה.

לרב זלמנוביץ' ולשאר הרבנים הנלחמים בחזרת היהודים למקום המקדש אני מבקש לומר: העלייה להר הבית, וכמוה בניין המקדש, אינם בעיה הלכתית שצריך לברוח ולהיזהר ממנה, אלא מצווה גדולה שיש לשאוף לקיומה. הקשיים ההלכתיים אינם בעיה, אלא אתגר רוחני שאנו נדרשים למסור את נפשנו כדי להתגבר עליהם. קשה לי מאוד לראות אתכם מתכחשים ומתכתשים עם ההתעוררות הלאומית לשיבת ישראל למקום המקדש ולחידוש העבודה המרוממה, במקום לדייק אותה ולכוון אותה אל נקודת הקודש.

במקום ללכת ראש בראש עם המציאות, מה שברור לי שלא יעלה בידכם, כי אי אפשר לדכא רצון לאומי טהור ועמוק, הייתי מצפה מכם להוביל אותה למקומה הנכון. למצוא דרכי היתר לעליית יהודים בטהרה להר הבית, לעצור את חילול השם הנורא המתרחש שם, להחזיר אותו לבעלות ישראלית, ולהשכין את השכינה בישראל.

הרב זלמנוביץ' מכהן כרב המועצה המקומית 'מזכרת בתיה'. בימיה הראשונים הוקמה המושבה בתמיכתו הנלהבת של הרב שמואל מוהליבר, ממבשרי הציונות הדתית וממנהיגי תנועת 'חובבי ציון'. הרב מוהליבר נוהג היה לומר: "לאומות העולם יש מקומות קדושים בארץ ישראל, ואילו לעם ישראל-כל הארץ כולה מקום קדוש הוא." והוסיף הרב: "יסוד חיבת ציון הוא לנצור את התורה כולה מורשה לנו דור דור, בלי כל גירעון ותוספת".

קריאתו של הרב מוהליבר להחזיק בכל חלקי ארצנו הקדושה, ולקיים את כל מצוות התורה – כולל מאתיים מצוות הקורבנות והמקדש – בלי גירעון, ראויים להישמע גם היום, בכל מקום, ובעיקר במזכרת בתיה.

הכותב הוא מראשי כולל הלכה בישיבת כרם ביבנה