אבי מעוז
אבי מעוז צילום: Yonatan Sindel/Flash90

"בשוב ד' את שיבת ציון היינו כחולמים".

לראשונה בהיסטוריה האנושית, נגד כל התחזיות וכל דרכי הטבע, עם חזר לארצו ולעצמאותו לאחר אלפיים שנות פיזור וגלות. לפתע פתאום התעוררו יהודים בכל רחבי העולם, וכמו לפי אות מוסכם החלו לחזור לארץ ישראל, שבמשך אלפי שנים הייתה חלום רחוק ועתידי. זכינו לראות מול עינינו את נבואות הנביאים הקדמונים בהתקיימן: "מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארובותיהם".

והארץ נענתה לנו. בעין יפה היא נותנת את פירותיה מאז שהחלוצים הראשונים החלו לנטוע ולהינטע בה. דורות חדשים מלאי גבורת רוח וכישרון עשייה צמחו בארץ, וכנגד כל הסיכויים ומול שתי אימפריות שהחליפו זו את זו הצליחה התנועה הציונית לפתח יום אחר יום, שנה אחר שנה, את תקומת עם ישראל בארצו. "להיות עם חופשי בארצנו". עצם קיומה של מדינת ישראל הוא נס, ונס גדול לא פחות הוא עוצמתה, חוסנה וחוזקה בכל המישורים: הצבאי, הכלכלי, החקלאי, הטכנולוגי, ההתיישבותי ועוד ועוד.

הניסים הללו אינם "סתם ככה" ואינם "יד ההיסטוריה" – הם יד ד' הגואל את עמו. יש להם תכלית וסיבה: יש מהות וזהות למדינת ישראל. ובעוד במלחמת השחרור מעול הגויים ניצחנו לפני 74 שנים, את מלחמת העצמאות אנו נלחמים עד היום. המילה המיוחדת הזו, עצמאות, שנבחרה להיות שמו של חג הקמת המדינה, היא כל העניין כולו: לא בשביל שחרור בלבד, לא בשביל ביטחון ומקלט, אפילו לא רק בשביל קיבוץ הגלויות מסרו דורות של חלוצים את נפשם והקימו את המדינה, אלא בשביל שעם ישראל יחזור בה לעצמו.

כילד מתבגר, שלאחר שנות בניית בריאות גופו ונפשו הוא מתחיל לחפש את רוחו, את עצמיותו – כך היא מדינת ישראל בימים אלו. גבורת הקמת המדינה התממשה והייתה לעובדה בתש"ח, ומאז במשך עשרות שנים לחמו הלוחמים בכל המישורים לחזקה ולהופכה למה שהיא היום: מדינה מהחזקות והמובילות בעולם בכל התחומים. דורנו מופקד על בירור המטרה של כל התהליך, על הבנת הרוח שדחפה, הניעה ומילאה כוחות וגבורה את החלוצים הראשונים - בין שידעו לנקוב בשמה ובין שלא.

מדינת ישראל נועדה להיות הגשמת חזון הנביאים. לא רק "בשוב ד' את שיבת ציון", אלא גם "והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ד' אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו". לא רק "מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארובותיהם", אלא גם "כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים". לא רק "התנערי מעפר, קומי שבי ירושלים", אלא גם "קומי אורי כי בא אורך וכבוד ד' עלייך זרח".

אויבי ישראל אינם מפסיקים, מאז תחילת תהליך שיבת ציון, לנסות לחבל בגאולת ישראל, לפגוע בה ולעכבה. בעוד בתחילה האויב העיקרי היה זה שהחזיק רובה וחרב והגיע בטנק ובמטוס, היום אויבינו העיקריים המנסים לפגוע בעצמאותנו הם אלה המחזיקים בדעות זרות ובתרבות זרה, ומגיעים אלינו דרך המקלדת, המסך ושלל אמצעי הנדסת התודעה. וכפי שאויבינו הצליחו לפגוע בנו שוב ושוב אך מדינת ישראל קמה וניצבה חרף כל ניסיונותיהם – כך עצמאותנו הרוחנית הולכת וצומחת, גם אם רבים תועים אחר המבלבלים והמהנדסים הפוגעים בנו. את אלו ואת אלו ננצח, כי עצמאותנו אינה רק תהליך טבעי – אלא נס גמור ויד ד' שעלינו.

לקראת המשך הדרך ניאזר כולנו חיל, נמשיך את הדורות שמסרו נפשם על עצמאות ישראל, ונפעל גם אנו בכל כוחנו לגלות ולחזק את חזרתנו לעצמנו מול כל המנסים לפגוע.

הכותב הוא יו"ר מפלגם נעם

***