הרב יוסף צבי רימון
הרב יוסף צבי רימון צילום: יהושע הלוי

לפי לוח השנה שלנו, ה' באייר - יום הכרזת המדינה - יכול לחול בימים ב', ד', ו' או בשבת. כבר בשנותיה הראשונות של המדינה הוחלט שכאשר יום העצמאות חל ביום שישי או בשבת, לא יציינו אותו בה' באייר אלא ביום חמישי שלפניו, כדי למנוע חילול שבת במהלך החגיגות.

לפני מספר שנים הוחלט (בעקבות בקשת הרבנות הראשית) שכאשר ה' באייר חל ביום שני, ידחו את חגיגות יום העצמאות ליום שלישי, כדי למנוע חילול שבת במהלך ההכנות לטקס יום הזיכרון (שיתחיל במוצאי שבת). בעקבות זאת הגענו למצב משונה: אנו חוגגים את יום העצמאות בה' באייר רק כאשר ה' באייר חל ביום רביעי!

מה התוקף של יום העצמאות שלא בזמנו? האם ניתן לומר הלל ביום זה? מה הדין של יום הזיכרון שחל בה' באייר? האם יש בו סממנים חגיגיים? האם אומרים בו תחנון? מתי מותרים בגילוח? ביום שחוגגים בו את יום העצמאות או בה' באייר?

יום העצמאות איננו החג היחיד שהתאריך שחוגגים אותו משתנה. לגבי פורים אומרת הגמרא (מגילה ד ע"ב) שאם הוא חל בשבת, אין לקרוא את המגילה בשבת אלא ביום שישי. מדברי הגמרא עולה שכאשר יש חשש לחילול שבת, חכמים יכולים לקבוע שיש להקדים את קיום המצווה לפני השבת. מכאן יש ללמוד לכאורה גם לגבי יום העצמאות: כאשר יש חשש לחילול שבת, יכולים חכמי הדור לקבוע שצריך להקדים את החגיגות ליום חמישי (או לדחות ליום שלישי).

אמנם, נראה שגם ללא סוגיה זו, יש לקבוע את החגיגות בתאריך שאותו קבעה המדינה, בגלל חששות לחילול שבת (ועיין בנושא זה בספרי הלכה ממקורה, ימי ניסן ואייר). ייתכן שבנוגע ליום העצמאות יש עניין מיוחד שלא יגרום לחילול שבת ועל פי זה ייקבע יום העצמאות. יום העצמאות נקבע באופן עקרוני לפי זמן פקיעת השלטון הבריטי בארץ ישראל. יום זה היה אמור להיות בשבת, אולם כדי למנוע חילול שבת הוקדמה הכרזת המדינה בכמה שעות, לשעות הצהרים של יום שישי! אם כך, הכרזת העצמאות של מדינת ישראל לא נעשתה במועדה כדי למנוע חילול שבת.

מעשה אבות סימן לבנים. גם כיום יום העצמאות נדחה בגלל חשש לחילול שבת. זהו קידוש השם עצום! אין מדינה בעולם שדוחה את יום העצמאות שלה בגלל חששות דתיים - רק במדינת ישראל אין תאריך קבוע ליום העצמאות, אלא הוא משתנה בהתאם לחששות מחילול שבת. זוהי עצמאות אמיתית - יום עצמאות שנקבע על ידי מלכות ישראל, יום עצמאות שנקבע בהתאם לשמירת השבת. נמצא שקביעת יום העצמאות בזמנים שונים כדי למנוע חילול שבת - יש בה ביטוי מרומם לעצמאות המדינה.

לאור האמור, בכל שנה יש לחגוג את יום העצמאות ביום שנקבע בחוק לחגוג בו את היום כדי למנוע חילול שבת, וזהו התאריך העיקרי באותה שנה. זהו היום שאומרים בו את ההלל (וכן כתב בשו"ת באהלה של תורה, ח"ב, סי' ע"ג), וזהו היום שמותר בו להתגלח. יחד עם זאת, ביום ה' באייר אין לומר תחנון, כיוון שבו ביום אירע הנס של הכרזת המדינה.

"יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם". נודה לקב"ה על כל הדברים הנפלאים שנתן לנו, ונתפלל שיוסיף ויראה לנו את מדינתנו הולכת ונבנית, הולכת ומתפתחת, הולך אורה ובוקע באור טוב ונעים, באור של קדושה וטהרה.

הרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה וראש בתי המדרש במרכז האקדמי לב, רב המועצה האזורית גוש עציון