Hatikva & briefly waving Israeli flag on the Temple Mount plaza Avraham Grossman

יהודים שעלו להר הבית הבוקר (חמישי) לרגל יום העצמאות החלו לשיר את המנון המדינה "התקווה" על שטח ההר, והתבקשו להפסיק לשיר.

היהודים החלו לשיר את ההמנון לאחר שאחד היהודים בקבוצה הניף דגל ישראל קטן, שהוחרם מיד על ידי אחד השוטרים שאבטח את קבוצת העולים להר.

כפי שפורסם, שערי הר הבית נפתחו הבוקר מחדש לעליית יהודים, זאת לאחר 14 ימים בהם ההר היה סגור ליהודים בעקבות החלטת ראש הממשלה נפתלי בנט לסגור את ההר בסיום הרמדאן כמידי שנה.

עם פתיחת הר הבית מחדש ליהודים התייצבו בשעות הבוקר המוקדמות מאות יהודים בשער המוגרבים בתור לעלייה להר הבית. בין העולים להר גם ח"כ יום טוב כלפון ממפלגת ימינה. כלפון אמר: "יום העצמאות, אנחנו בהר הבית, במקום הקדוש לקודש הקודשים, חשוב שאפשר לעלות לפה, זו זכות קנויה שיש לנו. אני מודה לכל מי שפעל כדי שההר ייפתח הבוקר ליהודים".

ניסיון להניף דגל ישראל בהר הבית עקיבא אריאל, בידינו

בתגובה רשמית ראשונה לביקור יהודים בהר הבית במהלך חג העצמאות מציינת תנועת חמאס, כי "פריצת קבוצות של מתנחלים ציונים למסגד אל-אקצה המבורך ביום חמישי תחת אבטחה של חיילי הכיבוש הינה הסלמה מסוכנת והתגרות ישירה אשר מאיימת להביא לפיצוץ כולל וממשלת הכיבוש תישא באחריות המלאה לכך".

חמאס הדגישה, כי "הניסיונות לחלוק את השימוש על בסיס של זמן ומקום וכפיית מדיניות קביעת העובדות בשטח של הכיבוש במסגד אל-אקצה המבורך ייכשלו בידי השומרים (המוסלמים) ובני עמנו (הפלסטיני) הגיבור)".

עוד האשימה חמאס את הקהילה הבינלאומית בגישה של איפה ואיפה במדיניותה כלפי הבעיה הפלסטינית.