"לא נוכל להחזיק את הקואליציה לאורך זמן ללא רע"מ"ערוץ כנסת