אבי מעוז
אבי מעוז ערוץ 7

במאמרו בערוץ 7 תיאר הרב עמיחי גורדין את תופעת סתימת הפיות מבית המדרש הפרוגרסיבי בעולם האקדמיה האמריקאית, ואת השפעותיה גם בימין הישראלי.

דוגמא שמצא לכך זהו משפט מתוך דבריי בקובץ התפילות ופרקי הלימוד שהופץ ע"י מפלגת נעם לקראת יום העצמאות.

בדבריי שם, לאחר שתיארתי את התהליך המופלא של בניית קומת החול בתקופת שיבת ציון, כתבתי כי כעת אנו נקראים לבנות באותה עוצמה וביתר שאת את קומת הקודש של מדינת ישראל ואת עצמאותנו הרוחנית. עוד כתבתי שם כי 'מול אויבינו הקמים עלינו להנדס את תודעתנו, לבלבל את אמונתנו ולפגוע בזהות היהודית של מדינתנו' תפעל מפלגת נעם לבצר ולחזק את הזהות היהודית של המדינה.

על הדברים הללו כתב הרב גורדין כי הם מצמררים, והשווה אותם לדפוסי החשיבה והפעולה של אסכולת פרנקפורט המרקסיסטית שהיוותה בית גידול לפרוגרסיביות ולפוסטמודרנה באקדמיה האמריקאית, ושל תלמידיו של לואי אלתוסר, הפילוסוף הצרפתי המרקסיסט חולה הנפש שרצח את אשתו.

ההסבר היחיד שאני מצליח למצוא למתקפתו של הכותב הוא, שמשום מה הוא הבין שבמונח 'אויבינו' כיוונתי אל אחינו מהשמאל, שאימצו את רוח הפוסטמודרנה בהתלהבות.

אינני חושד בכותב שהוא אימץ את שיטת הנדסת התודעה והכניס לתוך מילותיי כוונות שאין בינן לבין כוונותיי ולו דבר. אולם, לו היה מפעיל מידה מינימלית של לימוד זכות, ולו היה עוקב אחר דבריי באופן עקבי, היה בקלות מבין כי לעולם אינני מכנה אחים בשם 'אויבים', מקסימום 'יריבים'.

כפי שכתבתי ואמרתי פעמים רבות, ישנה מערכה על קיומו הפיזי של עם ישראל ושל הליך גאולתו, מערכה מול אויבינו המנסים לכלותנו ולפגוע בשיבתנו לארצנו מאז ראשית שיבת ציון, עת נרצח הרב צורף הי"ד, גואל חצר "החורבה" וראשון חללי הטרור ועד לרצח הקדושים הי"ד באלעד במוצאי יום העצמאות, ובמקביל למערכה זו מתרחשת מערכה על קיומנו הרוחני.

מערכה זו מובלת על ידי אויבינו ממערב, בין אם אלו הפועלים בזרועות המיסיון ובין אם אלו הפועלים מאירופה ומארה"ב בדרכים עלומות ובמימון רב, במטרה לקעקע את תודעתנו הלאומית, את עמדתנו הרוחנית ואת ערכינו כעם ישראל. אויבים אלו מסוכנים לא פחות, ואולי אף הרבה יותר, כדברי חז"ל הברורים ביחס לבלעם הרשע, שהמחטיאו קשה לאדם יותר מן ההורגו.

כל הקמתה של מפלגת נעם וכל פעולותיה מכוונות כנגד אויבים מרים אלו, וכנגד השפעתם הקשה על אחינו-יריבינו במלחמת הדעות הפנימית, זו שמתרחשת בעם ישראל במערכה על דמותה ועל זהותה היהודית של מדינת ישראל.

בדיוק כפי שלאורך הגלות הארוכה לא היה לנו אפילו בדל של ספק בכך שנחזור לארצנו כאומה, גם אם זו תופעה שלא קרתה מעולם בהיסטוריה האנושית, כך הוודאות בכך שננצח, הן במערכה הפיזית והן במערכה הרוחנית, היא מוחלטת, ונעשה כל שביכולתנו כדי שזה יקרה בהקדם.

וסוף האמת לנצח בע"ה