בנצי גופשטיין
בנצי גופשטיין צילום: Yonatan Sindel/Flash90

יו"ר להב"ה, בנצי גופשטיין, פנה הבוקר (שני) במכתב לרבנות הראשית לישראל בבקשה כי לא תתן תעודת כשרות לבעלי עסקים 'המעסיקים אויבים המסכנים את הציבור', כלשונו.

במכתבו ציין גופשטיין כי מלבד הסכנה הביטחונית קיימת גם סכנת ההתבוללות, כאשר רבים מהם בכוונת מכוון מציקים לבנות יהודיות ולוכדים אותן ברשת ההתבוללות.

יו"ר להב"ה ציטט את דברי חז"ל ובהם הרמב"ם: "ויש שם דברים אחרים אסרו אותן חכמים ואף על פי שאין לאיסורן עיקר מן התורה, גזרו עליהן כדי להתרחק מן הגויים עד שלא יתערבו בהן ישראל ויבאו לידי חתנות, ואלו הן: אסרו לשתות עמהן ואפילו במקום שאין לחוש ליין נסך, ואסרו לאכול פיתן או בישוליהן ואפילו במקום שאין לחוש לגיעוליהן".

לדברי גופשטיין: "אם כך נאמר משום גזרה שמא יבואו לחתנות, מה נאמר אנו, כאשר הינסיון מוכיח, שהדבר בוודאי מביא לידי התבוללות, ונוסיף על כך גם את הסכנה הביטחונית, שעל כגון זה אמרו חז"ל – 'חמירא סכנתא מאיסורא'".

גופשטיין דורש שהרבנות תחייב את כל בתי העסק לעשות בדיקת רקע מקיפה על כל עובד כדי לוודא שהוא אינו מהווה סכנה.

גופשטיין הוסיף: "וידועה הייתה דעת מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, שהתנגד בכל תוקף להעסקת אויבים בכל מקום עבודה, ואין ספק, כי לו שאלו אותו – היה מורה למנוע תעודת כשרות ממי שמעסיק אותם ומסכן את לקוחותיו גשמית ורוחנית".

המכתב של גופשטיין לרבנות
המכתב של גופשטיין לרבנות צילום: להב"ה