מסמך מרגש במיוחד קדם
מסמך מרגש במיוחד קדםצילום: קדם

בימים האחרונים נחשף בירושלים שטר התנאים לאירוסיו של הרב חיים קנייבסקי עם הרבנית מרת בת שבע קנייבסקי, בתו של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל.

הממצא המרגש מוצג בימים אלה בבית המכירות הפומביות 'קדם' לקראת מכירתו הפומבית שתיערך בעוד כשבועיים וחצי. לפי הרב פלצ'ינסקי, מנהל מרכז מורשת הרב אריה לוין, שטר התנאים כתוב בכתב ידו של הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין, חותנו של הרב אלישיב והסבא של הרבנית בת שבע.

עוד בתוך ה'שלושים' לפטירתו של ר' חיים, הועמד למכירה בידי מקורביו ה'סטנדר' שעליו למד במשך ימי חייו. ה'סטנדר' נמכר לפי ההערכות במיליוני דולרים ל'גביר' בארה"ב שתרם את הכסף לאחד ממוסדות התורה. שטר התנאים הוא הפריט השני החשוב שנחשף לציבור ועומד למכירה.

שידוכיו של ר' חיים (תרפ"ח-תשפ"ב), עם הרבנית בת שבע קניבסקי (תרצ"ב-תשע"ב), בתו הבכורה של הרב אלישיב, נעשו בעצת דודו ה"חזון איש", שאמר שהיא באמת "בת תלמיד חכם" הראויה לו.

לימים סיפר הרב אלישיב כי כשנסע בשעתו אל ה"חזון איש" להתייעץ על עניין השידוך המוצע, הפליג ה"חזון איש" מאד בשבח החתן המיועד, ואף התבטא כי ר' חיים עתיד להיות גאון מפורסם בבקיאותו כמו הגאון הרוגוצ'ובר. כאשר סיפר זאת הגרי"ש אלישיב לאחר עשרות שנים, הוסיף ואמר כי באותו זמן נראו לו דברי מרן החזון איש כגוזמה של שבחים הנאמרים בעת שידוך, אך כיום אנו רואים – אמר הגרי"ש – שמילה אחת מדברי החזון איש לא שבה ריקם.

צילום: קדם
צילום: קדם


מעניין לציין כי ה"ערב" מצידו של החתן היה דודו הגאון הרב מאיר קרליץ, אחיו הבכור של ה"חזון איש" ורבה של מפלגת פועלי אגודת ישראל, בעוד הערב מצד הכלה היה דודה הגאון רבי שמואל אהרן יודלביץ. העדים החתומים על השטר הם: רבי אהרן כ"ץ, בנו של רבי ראובן כ"ץ אב"ד וראש ישיבת פתח תקוה – בה למד החתן; ורבי יצחק ברוכסון, משגיח ישיבת לומז'ה בפתח תקוה, לשעבר מראשי ישיבת "אור ישראל" בסלבודקה-קובנה.

אביו של ר' חיים – ה"סטייפלר" – העריץ מאד את גדלותו של מחותנו הגרי"ש אלישיב, והיה מפנה אליו שאלות הלכתיות והזכרת שמות לתפלה ולברכה, ואף היה שולח אנשים להתברך מפי כלתו הרבנית בת שבע קניבסקי, שכן היא בתם של קדושים. לימים נתפרסם כוחה הגדול, ורבים נושעו מתפילותיה וברכותיה. אלפי נשים צבאו על פתחה של הרבנית בת שבע, לקבל ממנה עידוד, עצה ותושיה.

מרון ארן, מבעלי בית המכירות הפומביות 'קדם', מציין כי "במהלך השנים האחרונות נפלה בחלקנו הזכות לחשוף לציבור את הפריטים האישיים והמרתקים ביותר של גדולי ישראל. שטר התנאים של שתיים מהדמויות התורניות החשובות ביותר בציבור החרדי והיהודי בכלל הוא מסמך מרגש במיוחד ואנו כבר מקבלים פניות רבות מאנשים שרוצים פשוט לבוא ולגעת בו".