ח"כ משה ארבל
ח"כ משה ארבל צילום: ערוץ 7

ח"כ משה ארבל מש"ס מתח ביקורת חריפה במהלך נאומו במליאת הכנסת על ח"כ יצחק פינדרוס שהביעה משאלה "להרוס את בית המשפט העליון".

ארבל אמר "אני מבקש לייחד את פרק הזמן שעומד לרשותי ולדבר על דברי חז"ל 'תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם'. תפקידנו, גם כנבחרי ציבור, גם כבני תורה וגם כאנשי חינוך וכהורים לילדים, להרבות שלום בעולם, וגם כשיש מחלוקת, ללבן את המחלוקת בדרך ארץ, בצורה מכובדת ובכבוד הדדי".

"במה דברים אמורים?", הוסיף ארבל: "אני רוצה דווקא מעל הבמה הזאת להביע מורת רוח מדבריו של חברי חבר הכנסת יצחק פינדרוס ביחסו לבית המשפט העליון. האמירה הזאת שלפיה ישנה, חלילה וחס, איזו שאיפה להמיט על בית המשפט העליון איזה D-9 או איזה פצצה, היא איננה עמדה רווחת ומקובלת עלינו כולנו כחברי כנסת, הן מהקואליציה והן מהאופוזיציה.

"אנחנו צריכים לדעת שגם אם ישנן שאיפות, ושאיפות לגיטימיות במדינה דמוקרטית, לחולל שינוי במערכת המשפט, אלה שאיפות חשובות ואלה שאיפות שנכון שנדבר ונקדם אותן, בין שזה יהיה פסקת ההתגברות, בין שזה יהיה נושאים אחרים ובין שזה יהיה תפילתנו להשיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה לחיזוק ולביצור המשפט העברי במערכת המשפט, אבל לא להרס, לא לחורבן".

ארבל הוסיף: "העמדה הזו היא עמדה לא לגיטימית, בפרט כשהיא נאמרת בפני תלמידים. ולכן אני רוצה לנצל את הבמה החשובה הזו ולומר קול אחר ולהשמיע קול אחר, קול שקורא לנהל מחלוקות ולנהל ויכוח, ולנהל אותו בכבוד הדדי מתוך הבנה שדרכם של תלמידי חכמים היא לנהל את הוויכוחים הללו ולהרבות שלום בעולם ולא להחריב את הבית על יושביו".