נתניהו בבית המשפט המחוזי
נתניהו בבית המשפט המחוזי צילום: אורן בן חקון, ישראל היום

עדותו של שלמה פילבר במשפט נתניהו מתגלה כדרמטית, אולי אפילו יותר מקודמותיה. על המהלכים שמתרחשים בין כותלי אולם בית המשפט שוחחנו עם עורך הדין יצחק בם.

"אני לא ממהר לקבוע שהדברים דרמטיים, כי עדיין אין לנו את ההקשר הכולל כי אנחנו לא חשופים לכל חומר החקירה ולא יודעים עדיין הכול, אבל העדות מאוד מעניינת ואם היא תישאר כפי שהיא, היא יכולה להיות בעלת השלכות רבות על התיק", אומר עו"ד בם ומפרט:

"ממה שהבנתי יש בידי ההגנה הקלטה שבה במהלך החקירה, פילבר כמשיח לפי תומו אומר שהוא לא זוכר את פגישת ההנחיה, לא זוכר את מה שהחוקרים מבקשים ממנו לזכור, ואז החוקרים מסבירים לו שכדאי לו להיזכר בדברים כי אז ידאגו לשחרורו", אומר עו"ד בם המדגיש כי גם אם נדמה שזה הדיל בין חוקרים לבין עד מדינה, המציאות המשפטית שונה. "כשאומרים לעצור שיתן גרסה מסוימת ואז ישחרר, זה עלול לפסול את העדות שלו. כלומר שאם ישפטו אותו על המעשה שהוא כביכול ביצע וינסו להתבסס על מה שהוא אמר אחרי שאמרו לו שיודה ואז ישתחרר זה עלול להיות לא קביל נגדו ולעיתים יהיה גם בעל משקל מאוד נמוך ביחס לאחרים, כי החוקרים יצרו כאן פיתוי לחשוד וזה מאוד בעייתי".

"הנקודה החשובה יותר היא זה שהוא אומר כשהוא לא יודע שהוא מוקלט שהוא לא זוכר. נוצרת בכך בעיה כשהוא אומר שהוא לא זוכר ואחרי שהחוקרים עוזרים לו להיזכר הוא פתאום נזכר. משקל של הדברים שנאמרו אחרי שהוא נזכר בעזרת החוקרים, הוא משקל נמוך מאוד כי גם פיתו את העד ובנוסף הוא אומר בזמן אמת שהוא לא זוכר. כשמדובר בעדות מרכזית כל כך על פגישת ההנחיה, הדבר יכול להשפיע מאוד על התיק".

מוסיף עו"ד בם ומחדד: "אם אכן פילבר לא זכר את פגישת ההנחיה, וגם אמר שהוא לא זוכר ואז תוזכר על ידי החוקרים זה מוריד משמעותית את הסיכוי שיצליחו להוכיח שהייתה פגישת הנחיה, וללא פגישת הנחיה טענת השוחד יכולה להתמוטט". באשר לאפשרות שמא היה משהו אחר במקום פגישת ההנחיה, אומר בן כי "המשפט הפלילי עובד לפי כתב אישום שאותו יש להוכיח. לכן אם זה המצב ההשלכות יכולות להיות מאוד משמעותיות. צריך לזכור שהעדות הזו מצטרפת להתפתלויות של אילן יהושע על דוכן העדים. אילן יהושע בא להוכיח כביכול את התמורה בעסקת השוחד, וראינו שלא הייתה תמורה כזו ומה שיהושע הסכים לתת לנתניהו הוא נתן לכל הפוליטיקאים. לכן כפי שזה נראה עכשיו למתבונן מהצד שאינו מכיר את התיק לפרטיו, לפרקליטות יש בעיה בעבירת השוחד".

על המסר שהועבר בתקשורת על כך שאם פילבר ימשיך להציג עמדה שאינה נחושה נגד נתניהו הוא ימצא עצמו מול כתב אישום, אומר עו"ד בם כי "זה נקרא הטרדת עד ושיבוש הליכי משפט. אלמלא מי שפרסם את המסר היה השופר הלא רשמי של הפרקליטות המשטרה הייתה כבר מתערבת וחוקרת. את יונתן אוריך חקרו על הרבה פחות".

לנוכח התנהלות זו של התביעה מעלה עו"ד בם תהייה עקרונית: "מאחר וההקלטות נמצאות בתיק ולפני שמגישים כתב אישום הפרקליט צריך לקרוא את התיק ולשמוע את ההקלטות, אני שואל אם מי שאישר את הגשת כתב האישום ראה את החומר ועבר עליו? אם הם ראו את ההקלטות של פילבר ואת מה שאומר לו החוקר 'תגיד ביבי ותשתחרר', ולמרות זאת הם הגישו כתב אישום, אז יש כאן סטייה משמעותית מהכללים האתיים המחייבים את הפרקליטות".

האם יתכן ומתחזקת בכך התחושה שבפרקליטות קיוו שנתניהו לא יגיע כלל ליום זה בו נשמעות אותן עדויות ויחתום על עסקת טיעון בשלבים מוקדמים הרבה יותר? "יכול מאוד להיות שעל זה בנו היועמ"ש ופרקליט המדיה כשהגישו את כתב האישום, אבל אם בנו על זה כשידעו שכך נראית העדות של פילבר, כלומר שהוא נזכר בדברים אחרי שהסבירו לו שכדאי לו להיזכר, זו בעיה קשה מאוד בהתנהלות. בעצם המשטרה והתביעה ניהלו את התיק בצורה מגמתית בלי מטרה להגיע לחקר האמת כשלנגד עיניהם המטרה היא רק הפללת נתניהו. אם זה נכון זה מאוד חמור".

לנוכח השלכות קיומם של כתבי האישום הללו על הקמת ממשלה בישראל, אומר בם כי "ככל שמתבררים יותר ויותר פרטים על התיק ועל איך התנהלה החקירה, מתחזק החשד שמי שעשה את התיק לא ביקש להגיע לחקר האמת ולשלטון החוק, אלא היו לו מגמות פוליטיות זרות".