מכתב הניחומים
מכתב הניחומים יחצ

נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס ראש הישיבה חכם שלום כהן שיגר בידי סגן ראש העיר אלעד יהודה בוטבול מכתבי ניחומים למשפחות הנרצחים בפיגוע הקשה באלעד.

בפתח מכתבו מבטא נשיא המועצת את כאבו הגדול מהפיגוע הקשה ומביא את דברי הפסוק במגילת איכה.

"רְאֵה ה׳ כִּי צַר לִי מֵעַי חֳמַרְמָרוּ נֶהְפַּךְ לִבִּי בְּקִרְבִּי כִּי מָרוֹ מָרִיתִי מִחוּץ שִׁכְּלָה חֶרֶב בַּבַּיִת כַּמָּוֶת" על שבר בת עמי בשמועה קשה כי באה על הפיגוע הרצחני בעיר אלעד ת"ו בהילקח מעימנו יחיד ומיוחד אוהב תורה ולומדיה".

במכתב ציין הרב כהן את שמות הנרצחים, הרב בועז גול הרב יונתן חבקוק והרב אורן בן יפתח הי"ד, והפליג במעלותיהם.

בהמשך אמר כי אי אפשר להבין חשבונות שמיים. "בנביא מובא: "הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק", וודאי הוא שאין אנו מבינים חשבונות שמים אך מאמינים בני מאמינים כי כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד".

עוד הוסיף: "ובימים אלו ימי העומר בהם מתאבלים אנו על מיתתן של צדיקים תלמידי רבי עקיבא עלינו להתחזק ולהוסיף באהבת חינם ויהא זה לעילוי נשמתם הטהורה של המנוח ולהרבות בלימוד התורה ותפילה בזעקה.

"יוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך" שיאמר הקב"ה די לצרותנו ויגאלנו גאולה שלמה במהרה ויה"ר שמיתתו בקדושה תכפר על כלל ישראל שלא נדע עוד שוד ושבר בגבולנו ומן השמים תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד".