אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: istock

מבקשת חופש מידע שהגיש ארגון 'בצלמו' עולה כי במשרד הביטחון מועסקים נכון להיום כ-125 פלסטינים. לא מדובר במועסקים ישירים אלא בעובדי קבלן.

במענה לבקשה נכתב כי "בחוזי הביצוע בין משרד הביטחון למול הזכיין, ניתן להעסיק עובדים זרים, כאשר פלסטינאים נכללים תחת הגדרה זו. היתר ההעסקה כאמור ניתן באישור מראש של אגף הביטחון. יובהר כי האישור כאמור ניתן בהתאם לנתונים הבאים: סיווג הפרויקט, מיקומו ונתנוים ביטחוניים נוספים הנבחנים פרטנית".

בהמשך נכתב: "מבירור שערכנו עולה כי נכון להיום מועסקים כ-100 פלסטינאים בפרויקטים שונים תחת אחריות אגף מנהל מעבר דרומה במשרד הביטחון וכ-25 פועלים פלסטינאים תחת אחריות אגף ההנדסה ובינוי במשרד הביטחון, כאשר 5 פועלים נוספים סיימו עבודתם לאחרונה".

שי גליק מנכל בצלמו מסר: "בימים מתוחים אלו כאשר פועלים פלסטינים עושים פיגועים ויכולים גם לדווח לגורמים עויינים ובייחוד לאור האבטלה שקיימת בישראל, מצופה ממשרד הביטחון לחפש עובדים ישראלים - מה שיגרום ליתר ביטחון ובנוסף עבודה לאזרחי ישראל. אנחנו מצפים ממשרד הביטחון לפעול לחיזוק העבודה של אזרחי ישראל מה שגם יהווה חיזוק ביטחוני בוודאות רבה".