הדמיית הנגשת מערת המכפלה
הדמיית הנגשת מערת המכפלהצילום: דוברות

תלמידים שניגשו היום (חמישי) לבחינת הבגרות במקצוע האזרחות שמחו לגלות שאלה שהתייחסה לסוגיית הנגשת המקומות הקדושים במדינת ישראל.

כזכור, ממחקר שערך מכון המידע והמידע של הכנסת עולה כי מתוך כ-130 אתרים קדושים שלהם אחראי המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, רק 12 אתרים מונגשים באופן מלא, ואתר נוסף נמצא בשלבי הנגשה. 93 אתרים אינם מונגשים כלל לאנשים עם מוגבלות, ולגבי 33 אתרים נוספים לא נמסר מידע.

בבחינת הבגרות באזרחות נכתב: "במדינת ישראל יש עשרות מקומות קדושים לבני דתות שונות. אף על פי שמקומות אלה הם ציבוריים, רובם אינם מונגשים לאנשים עם מוגבלות. כך למשל כאשר אנשים המתקשים בהליכה מבקשים לבקר במקומות הקדושים, הם נאלצים לטפס במדרגות רבות. הטיפוס קשה להם ואף מסכן אותם, והם נאלצים לבקש עזרה. רבים התלוננו על המצב וטענו שהם מרגישים עוגמת נפש והשפלה, היעדר ההנגשה פוגע בזכויות שעוגנו באחד מחוקי היסוד".

"ארגון 'בצלמו', שהקימו אזרחים כדי להגן על זכויות אדם ולהיאבק באפליה בחברה הישראלית, פנה אל שר הדתות האחראי למקומות הקדושים, ודרש שיפעל בהקדם להנגשה של מקומות אלה לטובת כלל אזרחי ישראל", נכתב.

הנבחנים התבקשו להציג את חוק היסוד שעליו מתבססים המתלוננים על חוסר ההנגשה של המקומות הקדושים לאנשים עם מוגבלות, ולהסביר כיצד חוק יסוד זה בא לידי ביטוי בקטע. בנוסף, הם התבקשו להציג את סוג מנגנון הפיקוח והביקורת שבא לידי ביטוי בפעולתו של ארגון 'בצלמו', ולהסביר כיצד סוג מנגנון זה בא לידי ביטוי בקטע.

שי גליק מנכ"ל בצלמו מסר: "אני שמח שהגענו לבגרות באזרחות ומקווים ששר הדתות מתן כהנא יבין שזהו תפקידו וחובתו להנגיש את המקומות הללו ויפעל בהקדם להנגיש את כלל המקומות הקדושים בדיוק כמו כל מקום ציבורי אחר".