המפגינים זעקו: "לא רוצים לראות ציוני" באדיבות המצלם