המפגינים זעקו: "לא רוצים לראות ציוני"באדיבות המצלם