עו"ד נעמה סלע
עו"ד נעמה סלע ערוץ 7

14 ארגוני משפחה פנו במכתב למירולסב פאפה, המזכיר הכללי של מועצת אירופה, ואמרו לו כי יפעלו בכל דרך חוקית למניעת אימוץ האמנה על ידי ישראל.

כזכור, באחרונה פנה שר המשפטים גדעון סער לכנסת בבקשה להניח על שולחנה את אמנת איסטנבול כחלק מהליך אישרורה על ידי ישראל. בסוף אוקטובר 2021 התניע סער מהלך להצטרפות ישראל לאמנת איסטנבול - מהלך שהבשיל לאישור מועצת אירופה באחרונה. בעקבות פניית השר סער לשר החוץ יאיר לפיד - הזמינה מועצת אירופה את ישראל להצטרף לאמנה זו. 'אמנת איסטנבול' היא אמנה בין לאומית המתייחסת לתחום האלימות כלפי נשים. בחודש אוגוסט 2014 נכנסה האמנה לתוקף.

פורום הארגונים למען המשפחה כתב לפאפה: "אנו החתומים מטה, ארגונים אזרחיים במדינת ישראל, הפועלים מתוך מטרה לחזק את מוסד המשפחה וערכיה. ברצוננו להביא לידיעתך כי אנו רואים באמנת איסטנבול, פגיעה חמורה במוסד המשפחה, ובריבונותה של המדינה כפי שיפורט להלן".

"אנו סבורים כי האמנה אינה מקדמת את מניעת האלימות בכלל והאלימות כנגד נשים בפרט. ההיפך הוא הנכון האמנה מקדמת סדר יום שפוגע במשפחה ובלכידות החברתית. האמנה מבוססת על תפיסות קצה, ומושתתת על עקרון 'מלחמת המינים' שלדאבוננו רק מחמירה את המצב ולא מובילה לעולם טוב יותר", כתבו. "האמנה קוראת לחינוך מחדש על בסיס התפיסה המגדרית שאינה מכבדת את השוני בין נשים וגברים ובכך היא פוגעת ברוב הציבור היהודי בישראל המחובר לזהותו ולאמונה שהא-ל ברא את האדם בדמות זכר ונקבה איש ואישה כדי שישלימו האחד את השני ויביאו חיים וברכה לעולם".

לדבריהם, "האמנה תפגע ביכולת להקטין את הסכסוך בין בני זוג באמצעות פישור וגישור כפי שמקובל בישראל, היות והיא אוסרת להתנהל בדרך גישור ופישור בכל מקרה שיש בו אלימות מכל סוג שהיא. הגדרה עמומה זו היא פתח לביטול חובת הגישור שהוכחה כהצלחה גדולה בישראל".

"האמנה מניחה כי גברים הם תמיד אלימים, ונשים הם תמיד קרבן", ציינו. "תפיסה זו שגויה ובכך היא פוגעת בילדים נשים וגברים הסובלים מאלימות המבוצעת על ידי נשים ואינה מטופלת. האמנה מחייבת את מדינת ישראל לפתוח את גבולותיה ולאפשר מקלט לכל אישה הסובלת לדבריה מאלימות בכל מקום בעולם. דרישה שעלולה להוות פתח להצפת כל מדינה בפליטים בלי שום אמת מידה שתאפשר לה להמשיך להתקיים".

"מדינת ישראל הנה מדינה יהודית ולשם כך הוקמה. אנו נעשה כל שלעיל ידינו כדי למנוע את אימוצה בשל כך שהיא כוללת בחובה מגמות והתחייבויות לשינוי אופיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ופגיעה קשה בריבונותה. האמנה מתחייבת לחוקק חוקים בהתאם לאמנה, מבלי שבית המחוקקים בישראל נתן אישורו לכך. לא סוד הוא שממשלת ישראל היום היא ממשלת מיעוט שאיבדה את הרוב שלה בבית המחוקקים. אשר על כן, אנו ארגוני החברה האזרחית בישראל המייצגים ציבור רחב, מבהירים כי נפעל בכל דרך חוקית למניעת אימוץ האמנה וככל שחס וחלילה תאומץ, לביטול החלטה זו בכל דרך חוקית", כך פורום הארגונים למען המשפחה.

הארגונים שחתמו על המכתב הם: אבות למען צדק, בצלמו, אופק - המטה להסברה יהודית, בוחרים במשפחה, נשים למען ישראל, חותם - יהדות על סדר היום, ארגון ליב"ה, עמותת לצידכם, התנועה למדינה יהודית ודמוקרטית, שוברות שוויון, איגוד רבני קהילות, פורום קפה שפירא, עמותת הל"ב ופורום דרור בליכוד.