בועז טופורובסקי במליאת הכנסת, ארכיון
בועז טופורובסקי במליאת הכנסת, ארכיוןצילום: Noam Revkin Fenton/Flash90

היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, מתייחסת הבוקר (רביעי) להודעה שמסר מ"מ יו"ר הקואליציה ח"כ בועז טופורובסקי, במליאת הכנסת בלילה שבין שני לשלישי לפיה ח"כ שירלי פינטו תחליף את עידית סילמן בוועדת הכנסת ותמונה גם לחברה בועדת הבריאות.

במכתב תשובה לפניות חברי הכנסת משה ארבל ושלמה קרעי שטענו בפנייה לאפיק כי יו"ר ועדת הכנסת ניר אורבך לא ידע על תוכן ההודעה ולכן ח"כ טופורובסקי לא היה מוסמך למסור אותה לכנסת היא משיבה: "בשיחתו איתי יו"ר ועדת הכנסת ציין בפניי כי שתי ההודעות האמורות נמסרו לו. כמו כן, הוא ציין כי ביקש מחה"כ טופורובסקי, למסור את ההודעות במליאה במקומו, וכך נעשה. יצוין כי חה"כ טופורובסקי מסר בשם יו"ר ועדת הכנסת הודעות נוספות, שעניינן החלטות של ועדת הכנסת בעניין קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק".

"עם זאת, חבר הכנסת אורבך ציין בפניי כי בכוונתו לדאוג לכך שההודעה שנמסרה ביום 17/5 תימסר שוב במליאה, בהתבסס על אותם מכתבים שבידו כפי שצוין לעיל, וזאת מתוך רצונו להקפיד הקפדה יתרה על תקינות ההליך ולמנוע לזות שפתיים בהתייחס אליו. לאור האמור, בנסיבות המתוארות, הדרישות של הוראות סעיף 102 לתקנון בענין החילופים מבחינה משפטית מתקיימות, כל שכן גם לאור מסירת ההודעה מחדש במליאה", הוסיפה אפיק.